Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 10:32 GMT+7

Tăng cường phối hợp phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cột mốc, đường biên, an ninh biên giới… được bà con trong dòng tộc cũng như trong xóm, thôn, bản kính nể, tôn trọng.

c4vr_6a
Trưởng ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam BĐBP thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức bàn giao công trình nước sạch và tặng quà cho đồng bào nghèo trên biên giới. Ảnh: Viết Hà

Trong những năm qua, thực hiện nội dung của Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP, công tác phối hợp xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo sự liên kết về tổ chức và sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên của MTTQ Việt Nam với BĐBP các tỉnh, thành phố.

Các bên đã phối hợp lựa chọn, xây dựng được 29.885 người có uy tín ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, dân tộc với các cương vị công tác khác nhau, trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Họ là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cột mốc biên giới, hòa giải cộng đồng.

Từ đây, đã xuất hiện các tấm gương điển hình tiên tiến của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; những tấm gương tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới...

Đặc biệt, trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức 2 hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2009-2018, khu vực biên giới tuyến Việt Nam – Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào.

Tuy nhiên, công tác phối hợp để vận động, phát huy vai trò ảnh hưởng cũng như tính chủ động của lực lượng người có uy tín tiêu biểu trong việc cung cấp thông tin, phản ánh tình hình hoặc mạnh dạn đề xuất các sáng kiến, kiến nghị với MTTQ và BĐBP vẫn còn chưa thường xuyên. Sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với BĐBP ở một số địa phương trong công tác quản lý, vận động người có uy tín chưa chặt chẽ; nội dung, hình thức vận động chưa linh hoạt, thiết thực; việc phối hợp thực hiện cơ chế, chính sách đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam và BĐBP trong vùng dân tộc thiểu số, cần xác định nhiệm vụ phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với BĐBP để xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín là một trong những nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cần thiết để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, cần tập trung phối hợp hoàn thiện tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Coi trọng những người có uy tín tiêu biểu sống gương mẫu, có công lao với làng, nước, có tín nhiệm xã hội, kinh nghiệm xử lý hài hòa, hiệu quả việc làng, việc nước; được đồng bào tin yêu, suy tôn, uy tín như là “thủ lĩnh”, có quan hệ xã hội rộng rãi và có ảnh hưởng tốt trong cộng đồng... Xây dựng quy trình giới thiệu, lựa chọn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Mặt trận, Công an, Biên phòng, các ban, ngành có liên quan và quần chúng nhân dân trong việc lựa chọn người có uy tín tiêu biểu.

Phối hợp duy trì công tác tập huấn, bồi dưỡng người có uy tín tiêu biểu, phấn đấu mỗi năm ít nhất mỗi người uy tín tiêu biểu được dự một lớp tập huấn, bồi dưỡng do MTTQ Việt Nam phối hợp với BĐBP tổ chức. Có biện pháp thiết thực, cụ thể giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có uy tín tiêu biểu phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, để phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực của họ trong tuyên truyền, vận động cộng đồng học tập và làm theo.

Mời người có uy tín tiêu biểu tham gia các hoạt động của MTTQ và BĐBP tổ chức, dự các hội nghị, các cuộc họp mặt để người có uy tín tiêu biểu có cơ hội trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, đề xuất các sáng kiến, kiến nghị về các vấn đề quan trọng của dân tộc mình. Vận động một số người có uy tín tiêu biểu làm tuyên truyền viên, báo cáo viên trong các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết, lễ của các dân tộc thiểu số. Kịp thời biểu dương khen thưởng các già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có tác động rất quan trọng trong việc tập hợp đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam và BĐBP. Do đó, cần thực hiện tốt các giải pháp phối hợp giữa MTTQ và BĐBP để phát huy vai trò người có uy tín, để có đội ngũ những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số vững mạnh cùng với đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Vũ Dương Châu

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO