Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 10:39 GMT+7

Tăng cường phối hợp giữa Công an và Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh và an ninh trật tự

Biên phòng - Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Tăng cường phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng”. Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và đồng chủ trì Hội thảo.

529x373_13-33-19_dsc_4005.jpg
 Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó Cục trưởng Cục PCTPMT BĐBP phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) là hai lực lượng vũ trang trọng yếu và nòng cốt của Đảng, Nhà nước. Trong các giai đoạn cách mạng, việc chăm lo xây dựng, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND nhằm nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, ngày 12/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 quy định về “phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, hai lực lượng đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng, góp phần quyết định vào việc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân.

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đất nước và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào giai đoạn mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá với âm mưu, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới trong quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng.

Tại Hội thảo, đã có 10 tham luận của đại diện hai lực lượng CAND và QĐND. Hầu hết các ý kiến rất tâm huyết và trách nhiệm cao, bám sát chủ đề hội thảo, góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn và lý luận về quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND. Các ý kiến cũng đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó đã cùng đưa ra những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm nâng cao mối quan hệ phối hợp giữa CAND với QĐND trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và quốc phòng trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đề ra những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp, trong đó tiếp tục hoàn thiện các quy chế phối hợp từ trung ương đến địa phương giữa hai lực lượng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND.

Phát biểu kết luận hội thảo khoa học, Trung tướng Bùi Quang Bền khẳng định, hội thảo đã thống nhất được những vấn đề cơ bản về quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và Quốc phòng; các tham luận đã làm sâu sắc hơn sự cần thiết, yêu cầu nội dung, hình thức, phương châm, nguyên tắc về cơ chế trong quan hệ phối hợp giữa CAND và QĐND.

595x391_13-33-19_3h_h4307.jpg
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: Mai Anh
 
Để tăng cường phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, Truung tướng Bùi Quang Bền đề nghị các đại biểu tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ CAND và QĐND về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và quốc phòng; cụ thể hóa, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, các cấp trong CAND và QĐND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy hết khả năng, sức mạnh của từng lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mai Anh

Bình luận

ZALO