Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 01:53 GMT+7

Tăng cường năng lực xây dựng dân quân tự vệ biển và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Sáng 25-7, Quân ủy Trung ương (QUTW) tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các nội dung: Xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

uc7avnsqke-2326_15568646391349708577_1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTW; đại biểu lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên QUTW; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu…

Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến lược đã nhận định, đánh giá đặc điểm tình hình, đối tượng, tình huống chiến lược; xác định mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, phương thức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và đề ra nhiệm vụ, giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện Chiến lược. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, BĐBP là chuyên trách. Mọi tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật.

w76eqti3d1-2326_10044551568457016_2
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã đề xuất chủ trương, giải pháp tăng cường năng lực xây dựng dân quân tự vệ biển; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình tình mới. Đồngg thời, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO