Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 11:13 GMT+7

Tăng cường năng lực quản lý, rà soát văn bản về bảo hiểm y tế

Biên phòng - Ngày 30-10, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến về bảo hiểm y tế.

zb7uxn2flr-21276_f_k2e4f6cb0_1
Đại biểu Bùi Thu Hằng (Hòa Bình) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: CTV

Cho ý kiến về tự chủ tại các bệnh viện công lập, đại biểu Bùi Thu Hằng (Hòa Bình) cho biết, thực hiện chủ trương xã hội hóa, đến năm 2018 cả nước đã có 100% bệnh viện công thực hiện cơ chế tự chủ với các mức độ khác nhau. Trong đó, 14% bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 27% bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên, 68% bệnh viện tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và còn 46% bệnh viện tuyến nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Năm 2019, Chính phủ thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện đối với 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập đã đạt được nhiều kết quả. Số lượng các bệnh viện tự chủ tăng dần qua các năm; kinh phí ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên giảm dần, giúp tăng hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho y tế thông qua hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế và đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tự chủ còn giúp các bệnh viện chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực và tài chính có hiệu quả; huy động được nguồn tài chính để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo thiết bị y tế, đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Khuyến khích các bệnh viện sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để nâng cao thu nhập cho cán bộ, trích lập các quỹ và tăng sự hài lòng của người bệnh...

Tuy nhiên, công tác quản lý biên chế đang thực hiện và được điều chỉnh bởi Luật Công chức - Viên chức, việc chi trả tiền lương đang thực hiện theo Nghị định của Chính phủ. Việc thực hiện tự chủ đối với các bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt các bệnh viện vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do người dân ở xa, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế. Nhiều bệnh viện khi thực hiện tự chủ có số thu không đủ chi lương cho cán bộ công chức. Mặt khác, chưa có chế độ đãi ngộ và thu hút cán bộ y tế, nhất là cán bộ giỏi về công tác tại vùng khó khăn, miền núi nên việc chuyển dịch cán bộ y tế từ bệnh viện công sang bệnh viện tư đang diễn ra...

Bên cạnh đó, tỉ lệ nhân viên trên số giường bệnh tại Thông tư 08/2007 của Bộ Y tế không phù hợp, nhưng cũng chưa được chỉnh sửa kịp thời, nếu đảm bảo theo quy định thì bệnh viện phải sử dụng thêm nhân lực gián tiếp... Đây là bất cập đòi hỏi các bệnh viện phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh quyết toán bảo hiểm y tế, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, giảm nhân lực...

Mặt khác, thực hiện Nghị định số 41/2012, thì nguyên tắc các đơn vị sử dụng theo vị trí việc làm, các cơ sở khám chữa bệnh tự bảo đảm chi thường xuyên không được ngân sách cấp kinh phí, trong khi giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ trên các yếu tố như chi phí khấu hao tài sản, nghiên cứu khoa học, chi phí quản lý. Do vậy, để bù đắp chi thường xuyên, trong đó có chi các yếu tố chưa cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh, các bệnh viện đã tăng cường sử dụng các dịch vụ xã hội hoá khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhằm đáp ứng yêu cầu của bệnh viện là tăng nguồn thu; từ đó sẽ có xu hướng lựa chọn các dịch vụ y tế có mức chênh lệch thu chi nhiều để sử dụng.

Cũng theo đại biểu Bùi Thu Hằng, năm 2019, để ứng phó với việc giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhiều bệnh viện chủ yếu thực hiện các ca bệnh dễ, còn ca bệnh khó được chuyển lên tuyến trên, gây ra tình trạng quá tải. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Hằng đề xuất “Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống chính sách, trong đó có tự chủ bệnh viện công lập; đẩy mạnh thực hiện lộ trình chuyển từ ngân sách cấp cho bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ; ưu tiên phân bổ ngân sách bảo đảm chi thường xuyên tuyến huyện và vùng núi. Đồng thời, Bộ Y tế cần tăng cường năng lực quản lý, rà soát văn bản về bảo hiểm y tế nhằm sửa đổi cho phù hợp...”.

P.V

Bình luận

ZALO