Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 09:52 GMT+7

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Thời gian qua, các đơn vị trong BĐBP đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP” (viết tắt là Chỉ thị 173) và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật trong BĐBP. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và định hướng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Bích

- Phóng viên: Thưa đồng chí Chính ủy, qua hơn 1 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 173, đến nay, lực lượng BĐBP đã đạt được những kết quả như thế nào?

- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Qua hơn 1 năm thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (tại Thông báo số 357-CV/VPQU ngày 3/7/2021 của Văn phòng Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị 173. Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP (ngày 6/8/2021), đề ra các biện pháp cụ thể đối với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện nghiêm theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thường xuyên; việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy, chế độ công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; lễ tiết tác phong, điều lệnh của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn của CBCS có sự chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân được tăng cường, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Các đơn vị chức năng trong BĐBP đã tổ chức điều tra, xác minh, kết luận khách quan, chính xác, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định các trường hợp vi phạm.

Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ công tác ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, nhạy cảm được xây dựng, củng cố, kiện toàn. CBCS nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; quản lý chặt chẽ cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm hiệp định, quy chế quản lý biên giới. Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, đào tạo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, giáo dục đào tạo của năm trước, thời kỳ trước. Chất lượng tập huấn, diễn tập, hội thi được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu. Các chế độ, tiêu chuẩn về hậu cần, tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, khi có vụ việc xảy ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kịp thời xem xét, xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân và trách nhiệm liên đới theo đúng quy định của pháp luật, kỷ luật của Đảng, của Quân đội; kết hợp xử lý đồng bộ kỷ luật về Đảng, Quân đội với biện pháp hành chính, tổ chức cán bộ.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục chính trị, trong hơn 1 năm qua, số vụ việc, số quân nhân vi phạm kỷ luật, mất an toàn giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước; có 41/61 cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật.

- Phóng viên: Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 173, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 173, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; xây dựng quyết tâm chính trị, quyết liệt trong chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.

Thứ hai, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, các quy chế, quy định của đơn vị cho mỗi CBCS, tạo sự chuyển biến về hành động. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp quán triệt nghị quyết, chỉ thị; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị phù hợp với thực tiễn, bám sát đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật một cách hiệu quả.

Thứ ba, thực hiện tốt dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế lãnh đạo các mặt công tác: Cán bộ; quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị. Đề cao kỷ luật, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho CBCS cũng như chính sách hậu phương Quân đội để mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy, nhất là cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ huy điều hành, nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân để kịp thời nắm, phát hiện sớm những dấu hiệu, biểu hiện sai phạm của CBCS, từ đó, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời.

Thứ năm, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn trong đơn vị, đảm bảo an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, nhất là ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ trong huấn luyện, diễn tập, dã ngoại, công tác ở ngoài doanh trại...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP (thời điểm tháng 5/2021 là Chủ nhiệm Chính trị BĐBP) kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới Long An. Ảnh: Thanh Hải

- Phóng viên: Để tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong toàn lực lượng BĐBP, Đảng ủy BĐBP và cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?

- Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Để phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai việc giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong toàn lực lượng tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 173 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP của Bộ Tư lệnh BĐBP gắn với thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Các văn bản, hướng dẫn thực hiện phải được quán triệt, triển khai đến từng CBCS trong đơn vị, nhất là cấp tổ, đội công tác. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và các quy định bảo đảm an toàn để CBCS đơn vị noi theo. Duy trì hoạt động của “Tổ 3 người”, Chiến sĩ bảo vệ, mô hình “Mỗi tuần 1 câu hỏi, 1 đáp án” cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nghiên cứu vận dụng có hiệu quả tài liệu “Dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở đối với những tình huống tư tưởng có thể nảy sinh” vào thực tiễn.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; đi sâu nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất. Bố trí cán bộ đúng vị trí, chuyên ngành đào tạo, phù hợp với trình độ năng lực.

Ba là, thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, kịp thời phát hiện những dư luận, dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật; duy trì thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh, xử lý các vụ việc liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Bốn là, cần tổ chức triển khai huấn luyện đầy đủ nội dung theo chương trình kế hoạch, chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong diễn tập, hội thi, hội thao, cứu hộ, cứu nạn, bắn đạn thật, kiểm tra “3 tiếng nổ”, bơi, hoạt động thể lực cường độ cao. Vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện phải được kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi sử dụng theo đúng quy định. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông, không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan.

Năm là, quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, phương tiện, nhất là trong những ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ trong huấn luyện, diễn tập, dã ngoại, công tác ở ngoài doanh trại; đặc biệt chú ý quản lý CBCS công tác ở các đơn vị, bộ phận nhỏ lẻ, làm nhiệm vụ tại các trạm, tổ, chốt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đóng quân để nắm tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, lối sống và các mối quan hệ của quân nhân đơn vị mình để kịp thời có biện pháp giáo dục, ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ.

Sáu là, cấp ủy, chỉ huy và lực lượng quân y các đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; định kỳ tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe cho 100% CBCS theo phân cấp, đánh giá đúng thực trạng, chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp phát hiện sớm và hạn chế thấp nhất tình trạng đột tử, tử vong nhanh và bệnh hiểm nghèo.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Bích (thực hiện)

Bình luận

ZALO