Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 29/02/2024 07:20 GMT+7

Tăng cường hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội

Biên phòng - Ngày 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội

Năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến,” “tự chuyển hóa,” phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị. Toàn ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết thành phố Hà Nội đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo gương Bác, được các cơ quan, đơn vị thực hiện như duy trì hoạt động của trang media trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cổng thông tin điện tử; phát hành sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xác định nội dung học và làm theo Bác; phát động phong trào chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức thi viết về tấm gương điển hình, triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm,” “Nụ cười công sở,” gửi “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân, tổ chức và cá nhân đến liên hệ; thực hiện gửi “Thư cảm ơn,” “Thư chúc mừng,” “Thư chia buồn” thể hiện sự quan tâm của chính quyền, cơ quan đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan.

Nhìn lại công tác phòng, chống dịch trong hơn 160 ngày đầy cam go, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong định hướng thông tin, tổ chức tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác và xử lý các đối tượng phát tán quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, góp phần định hướng thông tin, tăng cường đồng thuận xã hội trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian qua.

Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh năm 2022, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Lưu ý Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ định hướng cho một nhiệm kỳ, mà còn cho nhiều năm tiếp theo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành phải kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam hiểu rõ và phấn đấu đạt bằng được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngành tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị, trước mắt là nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận và Kế hoạch thực hiện ở các cấp, các ngành; tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về tuyên truyền Kết luận 21 và Kế hoạch thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí yêu cầu trong nội bộ ngành Tuyên giáo, các cơ quan trong lĩnh vực báo chí-xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ… cần tiến hành ngay việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận 21, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể, thực chất.

Ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; đề cao việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu "mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng; nhấn mạnh "phải say mê với công tác của mình, chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến người khác cảm hứng, truyền đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời say mê mới cảm hóa được người khác, nâng cao khả năng thuyết phục và chỉ với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục một cách hiệu quả."

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: “Năm 2022 chúng ta phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần, trên cơ sở nắm rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đối với các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là những vấn đề mới.”

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, “tiên phong mở đường” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng về chính trị với tinh thần chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Trước hết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp, cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đảng bộ các cấp và chương trình hành động của các ngành, các cấp. Trong đó, công tác tuyên giáo phải kiên định, chuẩn mực đối với những vấn đề thuộc về nguyên tắc, quan điểm mà Đảng đã nêu trong Đại hội lần thứ XIII như kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới; kiên định với những nguyên tắc của Đảng… đồng thời linh hoạt, mềm dẻo, có tính khoa học, cách mạng, để từ đó giáo dục, thuyết phục, cảm hóa và thu phục được lòng người.

Đồng chí cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo quán triệt thật kỹ, thật gương mẫu Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị, trong đó ngành Tuyên giáo được giao tham mưu, triển khai thực hiện 8 nhóm vấn đề.

“Một vấn đề có thể giao cho ngành Tuyên giáo làm hoặc chủ trì phối hợp các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng chuẩn mực đạo đức làm cơ sở để cán bộ, đảng viên điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày," ông đề xuất.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, trong hành động và trước hết là trong tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Quan điểm lãnh đạo của Đảng đã rất rõ ràng, đầy đủ, vấn đề là phải thực hiện thông suốt tới tận cơ sở, từng đảng viên và lan tỏa trong nhân dân. Chúng ta đã xác định được các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, tạo thành thế trận toàn dân,” đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói và nhấn mạnh “trong năm 2022 phải tạo chuyển biến về văn hóa, ứng xử, thông tin trên không gian mạng.”

Trong hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội và thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo cần nắm bắt được dư luận, hiểu người dân đang cần gì, những điểm nóng trong xã hội ngay từ cấp cơ sở. Từ đó có định hướng, thông tin kịp thời nhất là đối với những lĩnh vực thực thi pháp luật, hoạt động kinh tế-xã hội, vấn đề nổi cộm, nhằm tháo gỡ ngay điểm nóng, không để phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh công tác tuyên giáo trong năm 2022, phải tập trung làm rõ, truyền tải những vấn đề về xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia và dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại. Trong đó, chuẩn mực cơ bản của giá trị con người Việt Nam là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, hài hòa với hệ giá trị gia đình Việt Nam là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh, từ đó bồi đắp thêm là nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các hệ giá trị phải trên nền tảng giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc...

Theo vietnamplus.vn

Bình luận

ZALO