Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 29/05/2024 02:00 GMT+7

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng xác định đây là nội dung có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh.

Đại tá Bùi Văn Nhị (thứ nhất bên phải) kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Dương Giang

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan chức năng về chấn chỉnh và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 118-CT/QUTW ngày 20-2-2017 của Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ quân đội trong tình hình hiện nay”; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong QĐND Việt Nam”; Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 26-3-2017 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP”...

Mặt khác, trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Nghị quyết số 24-NQ/ĐUBP ngày 14-8-2017 về tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP Cao Bằng, với nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Đặc biệt, BĐBP Cao Bằng là đơn vị đầu tiên trong lực lượng triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Mô hình góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, pháp luật cũng như tạo thêm kênh thông tin để tiếp thu những đóng góp từ cơ sở về các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên thực tế. Đồng thời, đơn vị cũng duy trì nền nếp Ngày chính trị và văn hóa tinh thần... Từ đó, mọi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và những yêu cầu, quy định về chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Kịp thời giải đáp những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; cũng như kịp thời cung cấp nhiều thông tin và giải đáp về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, chế độ chính sách, pháp luật để mọi quân nhân trong đơn vị nắm chắc và có cách nhìn khái quát, nhận thức đầy đủ để có suy nghĩ và hành động, việc làm đúng đắn.

Nhờ những biện pháp tích cực đó mà tỉ lệ vi phạm kỷ luật trong BĐBP Cao Bằng năm sau đều giảm hơn năm trước, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị trong BĐBP đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm; kịp thời phát hiện, xử lý và tham mưu cho cấp trên đưa ra các chủ trương, đối sách phù hợp, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biên giới và trong quan hệ với nước láng giềng. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, gian khổ bám trụ trên biên giới để phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền cho nhân dân phòng chống dịch bệnh; vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Từ đó, đã phát huy được sức mạnh toàn dân bảo vệ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Kết quả, các đơn vị đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 966 vụ việc vi phạm pháp luật; trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 9.605 người xuất nhập cảnh trái phép...

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ Biên phòng và tình hình thực tiễn để triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng xây dựng từng cấp ủy, tổ chức Đảng đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; phải đủ sức lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao... Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 173 ngày 3-7-2021 của Đảng ủy BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá thực trạng chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phải có chủ trương, giải pháp lãnh đạo kịp thời, đầy đủ, quyết tâm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong giáo dục chính trị, tư tưởng. Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những biểu hiện cơ hội, thực dụng, sa sút về phẩm chất, đạo đức, vi phạm kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước để củng cố, giữ gìn uy tín, hình ảnh của BĐBP.

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng

Bình luận

ZALO