Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 11:30 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu":

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Biên phòng - Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Hải đoàn Biên phòng 48 đã đề ra nhiều giải pháp, chủ trương quyết liệt trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Qua đó, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị ngày một nâng lên, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tá Phan Đức Cường. Ảnh: Ngọc Lâm

Để tìm hiểu rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa đơn vị trở thành “điểm sáng” trong duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Phan Đức Cường, Phó Hải đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Hải đoàn Biên phòng 48 về nội dung này.

- Đề nghị đồng chí cho biết một số kết quả tiêu biểu, nổi bật trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn của đơn vị thời gian qua?

- Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Hải đoàn Biên phòng 48 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật; giữa quản lý con người, quản lý các mối quan hệ xã hội của mỗi quân nhân với quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất; quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Hải đoàn; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ ngày, tuần, góp phần làm chuyển biến tích cực việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt nghiêm các nội dung theo yêu cầu và chủ động đề ra nhiều giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao. Qua đó, tạo được nhiều bước chuyển biến quan trọng trong xây dựng nền nếp chính quy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, trận địa tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ luôn được giữ vững, trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tích cực.

- Việc duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong đơn vị có tác động như thế nào đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, chiến sĩ, thưa đồng chí?

- Thực hiện tốt công tác giáo dục kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn đã góp phần tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành các chỉ thị về tăng cường công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm liên đới chỉ huy các cấp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đã được nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, việc duy trì tốt công tác quản lý,chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị góp phần giúp nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm tự quản, tự rèn, không để các đối tượng xấu cám dỗ, móc nối, mua chuộc, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định rằng, việc quản lý tốt công tác tư tưởng của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã giúp cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 48 xây dựng được các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biên giới biển, đảo đơn vị phụ trách.

Cán bộ Hải đoàn Biên phòng 48 thường xuyên tổ chức bảo dưỡng phương tiện tàu thuyền định kỳ, đảm bảo điều kiện an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, đảo đơn vị quản lý. Ảnh: Ngọc Lâm

- Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đề ra những giải pháp trọng tâm nào​​​​​​ để hạn chế những bất cập trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, thưa đồng chí?

- Thực tế cho thấy, việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn tuy đã đạt được những chuyển biến rõ nét, nhưng vẫn tồn một số hạn chế, tác động đến một phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, việc thực hiện các chế độ theo quy định, nền nếp công tác, sinh hoạt học tập, xây dựng đơn vị ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, bảo vệ nội bộ ở một số đơn vị có lúc chưa chặt chẽ; một số cán bộ, chiến sĩ nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật còn hạn chế, thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 48 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong tâm, bám sát vào đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó, đặc biệt yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, nhận thức sâu sắc và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, định hướng hành động cho bộ đội; thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Hải đoàn, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, bế tắc về tư tưởng; tổ chức trao đổi, sinh hoạt dân chủ, tạo tư tưởng an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật, pháp luật của mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nâng cao nhận thức, ý thức trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và các quy định của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của cán bộ các cấp trong công tác quản lý, duy trì chặt chẽ các nền nếp chế độ quy định; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên điều khiển phương tiện quân sự, tàu thuyền tuần tra; đặc biệt, chấp hành nghiêm Chỉ thị 1365/CT-BTL của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong BĐBP...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Lâm (thực hiện)

Bình luận

ZALO