Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 01:56 GMT+7

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 2-7, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì buổi làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy BĐBP về kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

4lq3_5i7a3144
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương

Theo đánh giá của UBKT Đảng ủy BĐBP, 6 tháng đầu năm, UBKT Đảng ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Hướng dẫn cấp ủy, UBKT Đảng ủy cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo đúng quy định.

Phối hợp với UBKT Tỉnh ủy Hà Giang kiểm tra đối với Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và cán bộ chủ trì Hải đoàn 18 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, tài chính, tài sản; nắm tình hình đối với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Cục Hậu cần về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong BĐBP xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm. Xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP thi hành kỷ luật về Đảng 4 cán bộ, đảng viên; kỷ luật quân đội đối với 17 quân nhân thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, UBKT Đảng ủy BĐBP đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm phục vụ Đoàn UBKT Quân ủy Trung ương nắm tình hình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

UBKT Đảng ủy BĐBP xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung như: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản của trên về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời kiện toàn UBKT các cấp; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi có thông báo kết quả nắm tình hình của UBKT Quân ủy Trung ương; chuẩn bị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của UBKT Đảng ủy BĐBP. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu, trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy BĐBP cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát lại kế hoạch kiểm tra, giám sát trong thời gian qua. Tập trung giải quyết, hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy BĐBP xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi có thông báo kết quả nắm tình hình của UBKT Quân ủy Trung ương.

Hà Phương

Bình luận

ZALO