Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 18/01/2022 07:49 GMT+7

Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững

Biên phòng - Theo Quyết định số 1857/QĐTTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 23-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được giao làm Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo. 18 thành viên là lãnh đạo một số bộ, cơ quan Trung ương.

20170624-112941
Bảo vệ rừng gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ đang tập trung chỉ đạo. Ảnh: Thùy Chi

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng Carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình).

Ban Chỉ đạo được giao nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để thực hiện Chương trình; chỉ đạo, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện Chương trình; phương án bảo vệ rừng, hạn chế mất và suy thoái rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác liên ngành và liên địa phương nhằm hạn chế mất và suy thoái rừng; chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quản lý, điều phối, đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng Carbon rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và giải pháp để thực hiện Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thùy Chi

Bình luận

ZALO