Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 12:34 GMT+7

Tăng cường các tổ công tác về địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo

Biên phòng - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương tăng cường các Tổ Công tác về địa phương tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương khẩn trương ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, xác định rõ phạm vi, trách nhiệm, phương thức phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài lên Trung ương, phân loại, có kế hoạch tiếp công dân và biện pháp giải quyết cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nghiên cứu có hình thức thông tin kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong khi chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, TPHCM và các bộ, ngành, địa phương ngày càng quan tâm đến việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; từng bước gắn tiếp dân với xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hầu hết các lãnh đạo tỉnh, thành phố thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân. Việc phối hợp trong công tác tiếp dân chặt chẽ, kịp thời hơn, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nên đã đạt được những kết quả tích cực. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được các bộ, ngành, địa phương triển khai khá nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại các địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai Luật Tiếp công dân ở một số địa phương còn chậm, lúng túng; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao. Vẫn còn một số địa phương, bộ, ngành lãnh đạo chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư còn chậm. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế nhất định, tỷ lệ tiếp khiếu còn cao, quá trình giải quyết vẫn còn sai sót.

Tại một số địa phương, tình trạng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn chậm; hiệu quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế…
Phương Thảo

Bình luận

ZALO