Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 21/06/2021 04:41 GMT+7

Từ khóa: "V.I.Lênin"

Nhà báo cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc

Nhà báo cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Nguyễn Ái Quốc (người thanh niên họ Nguyễn yêu nước), đã sử dụng báo chí để tố cáo tội ác chế độ thực dân Pháp và tuyên truyền chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 110 năm (5-6-1911) mang giá trị to lớn về thời đại và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh của đất nước. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và thời đại đã sinh ra Người và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và thời đại của chúng ta.

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

V.I.Lênin đã vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của Karl Marx và Friedrich Engels về vũ trang toàn dân để xây dựng học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền, góp phần rất quan trọng vào bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân Xô viết.

Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả

Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả

Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt, bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra.

V.I.Lênin với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế
Giới thiệu bộ tem Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lênin (1870-1924)
V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Lênin đã phát triển toàn diện và sáng tạo học thuyết Mácist và nâng lên thành chủ nghĩa Mác-Lênin ngày nay. Lênin đã biến học thuyết của Mác và Ăng-ghen thành hiện thực: tiến hành thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Tên tuổi của V.I.Lênin mãi mãi gắn liền với phong trào cộng sản Nga và quốc tế. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 dưới sự lãnh đạo thiên tài của Lênin đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức, có ảnh hưởng to lớn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam.

Sơ thảo luận cương của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tư tưởng của Lênin luôn là kim chỉ nam, mở ra những chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình lịch sử nhân loại. Thế nhưng, các thế lực thâm thù với cách mạng vẫn không ngớt xuyên tạc, phủ nhận về Cách mạng Tháng Mười Nga. Song, "bàn tay không che nổi mặt trời”, cuộc cách mạng vĩ đại này của giai cấp vô sản vẫn luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng nhân loại.

Ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

“Ngọn đuốc” soi đường cho cách mạng Việt Nam

Cách đây 102 năm, ngày 7-11-1917 (theo lịch cũ nước Nga là ngày 25-10-1917), dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam”, khẳng định ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là tài sản vô giá, có giá trị bền vững, tiếp tục tỏa sức sống mạnh mẽ đối với cách mạng Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Báo Biên phòng Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách đây tròn một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ V.I.Lênin và Đảng Bôn Sê Vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã tiến hành cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới đương thời, lật đổ chế độ Sa Hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Đây là một sự kiện có ý nghĩa, tầm vóc lịch sử vĩ đại, để lại những dấu ấn không thể phai mờ, ấn định cả chiều hướng phát triển của xã hội loài người, mang một sức sống bất diệt.

quotTự diễn biếnquot, quottự chuyển hóaquot - Âm mưu nguy hiểm của các thế lực thù địch

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - Âm mưu nguy hiểm của các thế lực thù địch

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm cách thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta. Hướng đích của chúng là nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang. Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta cần nhận rõ thực chất và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

Người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

Vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang diễn ra khốc liệt, dẫu đang bộn bề bao công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian viết Di chúc, căn dặn Đảng ta phải nâng cao trí tuệ, giữ gìn sự trong sạch, "xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Lời căn dặn tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa tư tưởng lớn về công tác xây dựng Đảng. 

ZALO