Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 30/11/2022 08:00 GMT+7

Từ khóa: "Quy định số 80-QĐ/TW"

Góp phần bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ
Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định này áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

ZALO