Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 11:49 GMT+7
Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân

Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân

“Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Quốc hội ta vĩ đại thật”, đăng trên báo Nhân dân, số ra ngày 10 tháng 7 năm 1960.

ZALO