Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 26/07/2024 02:05 GMT+7
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc
Đoàn lãnh đạo các nước xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chuyên gia châu Á nêu bật dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đất nước
Tư tưởng bảo vệ độc lập, tự chủ gắn với bảo vệ hòa bình của Tổng Bí thư
Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Gần 60 năm được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, khoa học và biện chứng, nhãn quan chính trị sắc bén, luôn gắn kết chặt chẽ lý luận với tổng kết thực tiễn, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật vào xây dựng, hoàn thiện lý luận, cương lĩnh của Đảng ta về phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quyết đoán, nhất là những vấn đề hệ trọng
Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã về với thế giới người hiền, đi gặp các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối. Song những cống hiến to lớn của đồng chí đối với đất nước đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cường quốc năm châu ca ngợi sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cường quốc năm châu ca ngợi sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày qua, được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng bày tỏ sự thương tiếc, thể hiện những tình cảm vô cùng đặc biệt đối với một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng Bảy
Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của nhân dân

Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của nhân dân

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác, một nhân cách mẫu mực, người con rất mực hiếu đễ và nhân văn của nhân dân ta đã không còn nữa. Đây là sự mất mát to lớn của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-người lãnh đạo kiên trung, trọn đời vì nước vì dân!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng dân
Tư duy chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Tư duy chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc, suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trên cương vị Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhận thức sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, đồng chí đã chủ trì, cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hết sức chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển toàn diện mọi mặt đất nước, đồng thời đặc biệt quan tâm phát triển lý luận, đường lối, chiến lược và chỉ đạo sắc bén hoạt động quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng Quân đội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) thời kỳ mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp nâng cao vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6

Chiều 22/7, tại Thủ đô Manila, Philippines đã diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam và Trung tướng Irineo Cruz Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Philippines đồng chủ trì Đối thoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người soi đường cho văn nghệ sỹ
ZALO