Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/09/2021 09:29 GMT+7
Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội

Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Đảng, Bác Hồ thành lập; là công cụ trọng yếu đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sự phối hợp giữa CAND và QĐND đấu tranh phòng, chống "diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

ZALO