Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 01/07/2022 02:29 GMT+7
Lợi ích nhóm trong xây dựng, ban hành văn bản pháp luật rất khó xảy ra
Bám sát hiện thực khách quan để có phiên chất vấn sôi nổi, thực chất
Chất vấn 4 nhóm vấn đề nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và giao thông
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thảo luận các vấn đề về kinh tế-xã hội
Bám sát thực tiễn, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước
Hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng để Quốc hội xem xét
Gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc
Thể chế hóa quan điểm của Đảng về chăm sóc sức khỏe nhân dân
Nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh
Chính phủ xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 23-5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo do Phó Thủ tướng trình bày.

Tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV khai mạc vào ngày 23-5
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 5

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 5

Sáng 4-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư: Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước
Thủ tướng: Chống hình thức, phô trương trong tiến trình chuyển đổi số
ZALO