Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/10/2020 12:19 GMT+7
Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam vào chiều 21-10
Đưa nguồn lực đến đúng địa chỉ

Đưa nguồn lực đến đúng “địa chỉ”

Trong giai đoạn 2021-2030, các địa phương vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi sẽ được phân định theo tiêu chí trình độ phát triển. Chủ trương này sẽ là cơ sở xác định đối tượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đảm bảo khách quan, khoa học, chính xác, xác định được địa bàn cần ưu tiên tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Công tác xây dựng, thực thi pháp luật về dân tộc thiểu số, miền núi tại Tây Nguyên

Công tác xây dựng, thực thi pháp luật về dân tộc thiểu số, miền núi tại Tây Nguyên

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

Ưu tiên nguồn vốn giải quyết các vấn đề cơ bản của dân tộc thiểu số

Ưu tiên nguồn vốn giải quyết các vấn đề cơ bản của dân tộc thiểu số

Chiều 12-6, Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030. Nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến về vấn đề phân bổ nguồn vốn tham gia chương trình theo thứ tự ưu tiên hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.

Giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 28-5, Quốc hội nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Luật Biên phòng phù hợp với yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới
Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Sáng 21-5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân Ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Quốc hội Tờ trình Luật Biên phòng Việt Nam (LBPVN). Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) trong tình hình mới.

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đạt đa mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đạt đa mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Ngày 15-5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, dưới sự điều hành của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Gỡ nút thắt trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gỡ “nút thắt” trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là căn cứ quan trọng để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tiêu chí phân định địa bàn miền núi, vùng cao này phản ánh chưa chính xác sự khác biệt giữa các địa phương, vùng, miền, đặc biệt là trình độ phát triển giữa địa bàn miền núi so với đồng bằng. Việc đưa tỷ lệ hộ DTTS vào tiêu chí phân định sẽ phản ánh thực chất hơn chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tế, nhằm xây dựng, hoạch định chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Chính phủ ban hành nghị quyết phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số
Dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc

Dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc

Năm 2019, sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) giai đoạn 2021-2030 được coi là điểm nhấn quan trọng của công tác dân tộc. Đây là lần đầu tiên trong 14 nhiệm kỳ của Quốc hội có một nghị quyết về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN.

Năm 2019, bước đột phá trong thực hiện công tác dân tộc

Năm 2019, bước đột phá trong thực hiện công tác dân tộc

Năm 2019, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tham mưu, đề xuất giúp Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng mang tính đột phá, mở ra tầm nhìn, giải pháp mới trong vấn đề xây dựng và thực hiện công tác dân tộc.

Tập trung xây dựng chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030
Tỉ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm 55% tổng số hộ nghèo cả nước

Tỉ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm 55% tổng số hộ nghèo cả nước

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Liên kết hữu ích
ZALO