Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 04/07/2022 04:27 GMT+7
Trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đất đai sửa đổi ở Kỳ họp thứ 4
Tạo chuyển biến, đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Tạo chuyển biến, đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 15-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật
Chính sách, pháp luật về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích
Đột phá trong cải cách thủ tục và bộ máy hành chính nhà nước
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018 vừa được Chính phủ ban hành đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, trong đó Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính gắn với sự hài lòng của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng.

ZALO