Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 04:57 GMT+7

Từ khóa: "Kết luận số 14-KL/TW"

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Thể chế hóa Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Kỳ họp thứ 4: 5 nội dung lớn được cử tri kiến nghị tới Quốc hội
Sự cần thiết ban hành Quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Xây dựng Đảng: Tầm nhìn, khát vọng và niềm tin bứt phá

Xây dựng Đảng: Tầm nhìn, khát vọng và niềm tin bứt phá

Đại hội 13 của Đảng, diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2-2021, đã ghi một dấu mốc quan trọng trên con đường đi tới của dân tộc Việt Nam, thể hiện tầm nhìn, khát vọng và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân.

ZALO