Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 31/05/2023 10:52 GMT+7

Từ khóa: "IPSARD"

Cần thể chế thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Cần thể chế thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

Ngày 25-2, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) tổ chức Hội thảo Phát triển các thể chế hỗ trợ thúc đẩy thị trường nông nghiệp ở Việt Nam. Hội thảo nhằm cung cấp căn cứ, gợi ý chính sách cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan khác được sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reforrm).

Phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập và đảm bảo an toàn dịch bệnh

Phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập và đảm bảo an toàn dịch bệnh

Ngày 20-2, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) tổ chức Hội thảo "Phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập và đảm bảo an toàn dịch bệnh" nhằm chia sẻ các kết quả, đánh giá ảnh hưởng hội nhập tới ngành chăn nuôi và các biện pháp đảm bảo chăn nuôi an toàn bền vững.

ZALO