Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 03/12/2020 08:27 GMT+7
Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 25-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị toàn quân Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019

Sáng 9-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2019

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 30-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thủ trưởng các Tổng cục, Văn phòng Quân ủy Trung ương, các đồng chí chính ủy, bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm chính trị các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tổng cục Chính trị triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2017

Tổng cục Chính trị triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2017

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT, chủ trì hội nghị.

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân

Ngày 30-12, Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ chính trị toàn quân năm 2013. Đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

ZALO