Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/10/2020 06:42 GMT+7

Từ khóa: "Đỗ Văn Chiến"

Đưa nguồn lực đến đúng địa chỉ

Đưa nguồn lực đến đúng “địa chỉ”

Trong giai đoạn 2021-2030, các địa phương vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi sẽ được phân định theo tiêu chí trình độ phát triển. Chủ trương này sẽ là cơ sở xác định đối tượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đảm bảo khách quan, khoa học, chính xác, xác định được địa bàn cần ưu tiên tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Đóng góp vào dự thảo tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đóng góp vào dự thảo tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 20-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Hội thảo nhằm làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cơ sở nền tảng để hoạch định chính sách dân tộc

Cơ sở nền tảng để hoạch định chính sách dân tộc

Mới đây, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức công bố kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số (DTTS). Kết quả của cuộc điều tra đã phần nào khắc họa được “bức tranh” KT-XH vùng DTTS, đây là cơ sở để Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách dân tộc những năm tiếp theo.

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II
Tỷ lệ hộ dân tộc nghèo và cận nghèo vùng DTTS chiếm 35,5%
Nâng cao mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc

Nâng cao mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc

Ngày 19-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với các chính sách cụ thể, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, mức sống giữa khu vực thuận lợi và khó khăn. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; chăm lo giữ gìn đời sống văn hóa truyền thống, chăm lo sức khỏe của đồng bào; phát huy truyền thống đoàn kết để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Luồng sinh khí mới thay đổi tư duy, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Luồng sinh khí mới thay đổi tư duy, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8-6, thảo luận tại tổ về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo, toàn diện, khách quan, có sức thuyết phục của Chính phủ; khẳng định sự cần thiết của Chương trình đối với sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 28-5, Quốc hội nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2030 để Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chương trình sẽ là một kỳ tích lịch sử mà từ trước đến nay, chúng ta chưa làm được.

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đạt đa mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đạt đa mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Ngày 15-5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, dưới sự điều hành của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020
Gỡ nút thắt trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gỡ “nút thắt” trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là căn cứ quan trọng để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tiêu chí phân định địa bàn miền núi, vùng cao này phản ánh chưa chính xác sự khác biệt giữa các địa phương, vùng, miền, đặc biệt là trình độ phát triển giữa địa bàn miền núi so với đồng bằng. Việc đưa tỷ lệ hộ DTTS vào tiêu chí phân định sẽ phản ánh thực chất hơn chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tế, nhằm xây dựng, hoạch định chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Xây dựng chính sách dân tộc đảm bảo trọng tâm trọng điểm và hiệu quả

Xây dựng chính sách dân tộc đảm bảo trọng tâm trọng điểm và hiệu quả

Ngày 2-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã phê duyệt Báo cáo tóm tắt của Đề án “Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2020”. Đề án là 1 trong 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, làm cơ sở để xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030.

Ưu tiên các vấn đề cấp bách nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Liên kết hữu ích
ZALO