Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/12/2022 07:08 GMT+7
Đến đảo Quan Lạn, nhớ chiến công xưa

Đến đảo Quan Lạn, nhớ chiến công xưa

Giữa trùng khơi, đảo Quan Lạn (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) không chỉ là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mà còn là vùng đất có bề dày về văn hóa, lịch sự truyền thống ngàn đời. Trên đảo có rất nhiều đền, ngôi miếu thờ những nhân thần có công lao lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước, trong đó có đền thờ Nhân Huệ Vương Trần Khánh - vị tướng có công lao to lớn trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thời nhà Trần, cùng quân và dân Vân Đồn trấn giữ nơi tiền tiêu cửa biển Đông Bắc của Tổ quốc...

Ông cha ta xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ông cha ta xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Theo các tài liệu còn lưu giữ, vào khoảng thế kỷ thứ X (từ sau chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất năm 938), Nhà nước phong kiến Việt Nam đã bắt đầu quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ. Theo Tống sứ Tống Cảo (sứ giả nhà Tống) được phái sang nước ta năm 990 đã tâu với vua Tống rằng: Khi đến hải giới Giao Chỉ thì vua Lê Đại Hành đã phái 9 chiến thuyền, 300 quân ra đón và đưa đoàn thuyền của sứ giả về nơi đón tiếp. Như vậy, từ cuối thế kỷ thứ X, sứ giả Trung Quốc đã biết đâu là hải giới của hai nước.

ZALO