Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 04:13 GMT+7

Từ khóa: "chủ nghĩa tư bản"

Một văn kiện pháp lý có tầm quốc tế

Một văn kiện pháp lý có tầm quốc tế

Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc ngày 2-9-1945 thường được biết đến với chức năng khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, đây còn là một trong những tiếng nói đại diện cho nhân loại sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945).

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam
V.I.Lênin với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế
V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Lênin đã phát triển toàn diện và sáng tạo học thuyết Mácist và nâng lên thành chủ nghĩa Mác-Lênin ngày nay. Lênin đã biến học thuyết của Mác và Ăng-ghen thành hiện thực: tiến hành thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Tên tuổi của V.I.Lênin mãi mãi gắn liền với phong trào cộng sản Nga và quốc tế. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 dưới sự lãnh đạo thiên tài của Lênin đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức, có ảnh hưởng to lớn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam.

Sơ thảo luận cương của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
Ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, chúng ta tự hào và phấn khởi về những thành tựu kinh tế - xã hội bao nhiêu thì càng lo lắng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội bấy nhiêu. Đây là nguyên nhân dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một bộ phận quan trọng trong âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động và thù địch.

Tuần hành kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười vĩ đại tại thủ đô LB Nga
Cách mạng Tháng Mười Nga - mốc mới trong lịch sử của nhân loại
Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình lịch sử nhân loại. Thế nhưng, các thế lực thâm thù với cách mạng vẫn không ngớt xuyên tạc, phủ nhận về Cách mạng Tháng Mười Nga. Song, "bàn tay không che nổi mặt trời”, cuộc cách mạng vĩ đại này của giai cấp vô sản vẫn luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng nhân loại.

Giải pháp cho sự bất động của Brexit

Giải pháp cho sự “bất động” của Brexit

Tham vọng của Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit vào hạn chót 31-10, đã chính thức thất bại. Những ngày này, nước Anh tiếp tục bước vào một “cuộc chiến” mới trong chính trường nhằm tìm ra tương lai cho Brexit trong 3 tháng tới đây.

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Đất nước đang chuyển mình phát triển đi lên sau hơn 30 năm đổi mới. Một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn. Chính vì vậy, chúng đã, đang và sẽ tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Trong các thủ đoạn phá hoại của chiến lược “diễn biến hòa bình”, hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh hoạt động phá hoại về mặt tư tưởng nhằm phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phê phán công cuộc đổi mới của Đảng, truyền bá các học thuyết tư sản và phi XHCN, hòng làm suy yếu, xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta.

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang ráo riết sử dụng mọi lực lượng, phương tiện tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản...

… Chủ nghĩa đế quốc là như con ác vàng đã ngả về tây. Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài và vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”, Người cũng là một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ XX. Hồ Chủ tịch là hiện thân cao đẹp của đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

Tập tục đời người - lịch sử văn hóa của dân tộc Việt

“Tập tục đời người” - lịch sử văn hóa của dân tộc Việt

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng vừa cho ra mắt cuốn sách “Tập tục đời người” (Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19-20) tạo một “xung động” đáng kể trong giới nghiên cứu sử học Việt Nam. Bên cạnh những tranh cãi về một số chi tiết khảo cứu, cuốn sách vẫn được độc giả đón đọc hào hứng và đánh giá đây là một bộ sử đặc biệt chưa từng được đề cập trong chính sử của dân tộc Việt Nam.

Liên kết hữu ích
ZALO