Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 08:46 GMT+7
Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược quotdiễn biến hòa bìnhquot

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Trong thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội, nhiều cá nhân, tổ chức, đối tượng thù địch ở trong và ngoài nước đã đưa ra những ý kiến, quan điểm về cái gọi là "phi chính trị hóa" các lực lượng vũ trang ở Việt Nam. Họ kêu gào quân đội là của Nhà nước, nên chỉ phục tùng Nhà nước, chứ không phải phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào. Hoặc hoạt động của quân đội chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân, nên chỉ phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào. Vậy bản chất của luận điệu cũ rích này là gì?

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở BĐBP Đắk Lắk

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở BĐBP Đắk Lắk

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam

Thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang triệt để lợi dụng các vấn đề về dân tộc thiểu số (DTTS), "chủng tộc", "sắc tộc", "dân tộc bản địa" để chống phá Việt Nam trên mặt trận dân chủ, nhân quyền, gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, tập trung tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và tại địa bàn ngoại biên. Chúng coi đây là mũi nhọn, ngòi nổ tiến công để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Âm mưu chống phá Việt Nam đằng sau chiêu bài quottự do tôn giáoquot

Âm mưu chống phá Việt Nam đằng sau chiêu bài "tự do tôn giáo"

Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình"; trong đó có việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.

Quân đội quottrung lập về chính trịquot - Sự đòi hỏi phi lý, không thể chấp nhận

Quân đội "trung lập về chính trị" - Sự đòi hỏi phi lý, không thể chấp nhận

Đòi hỏi Quân đội "trung lập về chính trị", là thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của họ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết là vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng và lý tưởng chiến đấu.

Chống quotDiễn biến hòa bìnhquot và việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Chống "Diễn biến hòa bình" và việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Trong quá trình thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Chủ nghĩa xã hội, trong đó có nước ta, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng thủ đoạn "phi chính trị hóa" quân đội. Để nghiên cứu sâu, có cơ sở lý luận - thực tiễn, từ đó xác định hệ thống giải pháp phòng, chống hiệu quả thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm này, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chúng ta cần tiếp cận nghiên cứ từ gốc chiến lược "Diễn biến hòa bình".

Quân đội phối hợp với Công an đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB

Quân đội phối hợp với Công an đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB

Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xác định là một trọng điểm. Bởi vậy, hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ với nhau để đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.

Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn quotphi chính trị hóaquot lực lượng vũ trang

Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang

Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn xác định lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt Nam là mục tiêu trọng yếu cần tập trung phá hoại. Trong đó, "phi chính trị hóa" LLVT là mục tiêu xuyên suốt, được chúng tập trung chống phá quyết liệt nhất.

Chiêu trò mới trong chiến  lược quotDiễn biến hòa bìnhquot chống phá Việt Nam

Chiêu trò mới trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch luôn xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá của chúng. Bằng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập"... chúng đã và đang ráo riết thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta, tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và tiến tới sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Làm thất bại mưu đồ quotphi chính trị hóaquot Quân đội và Công an của các thế lực thù địch

Làm thất bại mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an của các thế lực thù địch

Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và phản động, mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an được xác định là một trọng điểm, nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, nhằm dễ bề chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.

Cảnh giác trước thủ đoạn mới của các thế lực thù địch và phản động

Cảnh giác trước thủ đoạn mới của các thế lực thù địch và phản động

"Diễn biến hòa bình" xuất hiện vào thập niên 20 của thế kỷ XX. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, G.Cai-nan - một trong những chiến lược gia chính trị của Hoa Kỳ đã nghiên cứu, đề xuất, nâng lên thành chiến lược "Diễn biến hòa bình" để chống phá chủ nghĩa xã hội. Từ đó đến nay, chiến lược "Diễn biến hòa bình" luôn được các thế lực thù địch triệt để chống phá với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Bởi vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác với mọi mưu đồ nham hiểm, thâm độc đó và phải có đối sách đấu tranh kiên quyết, hiệu quả.

Tích cực giúp nhân dân biên giới Lào phát triển

Tích cực giúp nhân dân biên giới Lào phát triển

BĐBP Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới đất liền dài hơn 84km tiếp giáp với hai tỉnh Sê-Kông và tỉnh Sa-la-van (Lào). Khu vực biên giới (Lào) có 3 bản đối diện là Ka Lô, Sê Sáp, Cu Tai (thuộc hai huyện Kà Lừm và Xà Muội), dân số hơn 750 người thuộc 4 dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy.  Đời sống của nhân dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn cách trở; nhiều tập tục lạc hậu còn đè nặng lên người dân; cơ sở hạ tầng kém phát triển. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình" gây chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc cũng như đoàn kết Việt - Lào khiến tình hình di cư tự do, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, vượt biên khai thác lâm thổ sản trái phép diễn biến khá phức tạp.

quotTự diễn biếnquot, quottự chuyển hóaquot - Âm mưu nguy hiểm của các thế lực thù địch

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - Âm mưu nguy hiểm của các thế lực thù địch

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm cách thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta. Hướng đích của chúng là nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang. Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta cần nhận rõ thực chất và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Không thể có và không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị

Không thể có và không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị

"Phi chính trị hóa quân đội" là một trong những thủ đoạn nham hiểm, thâm độc của chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Trong bài viết với nhan đề "Không thể có và không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị", Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Bá Dương, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng, đã làm rõ thực chất cũng như sự phi lý của quan điểm đòi "phi chính trị hóa quân đội", khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân đội ta.

Làm thất bại quotdiễn biến hòa bìnhquot bằng quotvũ khí phát triểnquot

Làm thất bại "diễn biến hòa bình" bằng "vũ khí phát triển"

Với mục tiêu "chuyển hoá" Việt Nam, hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" (DBHB) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh. Ở địa bàn biên giới, một trong những nhân tố cơ bản để làm thất bại âm mưu gây mất ổn định của kẻ địch chính là việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng khó khăn nhằm nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc. Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Biên phòng.

ZALO