Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 01:05 GMT+7
Sức sống mới ở vùng căn cứ cách mạng Đắk Sơ Mei

Sức sống mới ở vùng căn cứ cách mạng Đắk Mei

Đắk Mei (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Tuy khó khăn, vất vả, chứng kiến cảnh mưa bom, đạn lạc, nhưng người dân vẫn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cho đến ngày toàn thắng. Sau ngày giải phóng, những người con của dân tộc Ba Na tiếp tục đứng lên xây dựng lại cuộc sống, khoác màu áo mới cho quê hương anh hùng.

ZALO