Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/01/2021 10:44 GMT+7

Từ khóa: "An Nam Cộng sản Đảng"

Mãi mãi niềm tin theo Đảng

Mãi mãi niềm tin theo Đảng

Mùa Xuân là mùa khởi đầu sự sinh sôi của vạn vật. Trong quan niệm của ngươi dân đất Việt, mùa Xuân tượng trưng cho sức mạnh, tuổi trẻ và những điều tốt đẹp nhất. Ra đời trong mùa Xuân của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam như vầng dương chiếu soi, đưa đất nước vượt qua đêm trường nô lệ, đến với bến bờ vinh quang, tương lai xán lạn trong kỷ nguyên mới. Với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị được tôi rèn qua 90 năm và đặc biệt quan trọng là sự ủng hộ, đồng lòng của toàn thể nhân dân, tin rằng, Đảng sẽ lãnh đạo đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, tương lai xán lạn...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mở lối, dẫn đường cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mở lối, dẫn đường cách mạng Việt Nam

Ngày 16-7-1920, báo Nhân đạo của đảng Xã hội Pháp đã đăng Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Đọc Luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc sung sướng vô cùng. “Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Luận cương của Lênin là niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho Người trong những năm tháng hoạt động ở nước ngoài. Từ đây, cách mạng Việt Nam đi theo con đường của Người đã chọn - con đường cách mạng giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bồi đắp niềm tin vững chắc của nhân dân

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bồi đắp niềm tin vững chắc của nhân dân

Cách đây 89 năm, hội nghị họp tại Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ đây, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đã bước sang một trang mới với nhiều thắng lợi vĩ đại, đồng thời không ngừng củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng. Các phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến hay khuynh hướng dân chủ tư sản lần lượt thất bại. Trước yêu cầu của lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện đúng lúc để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thời kỳ lịch sử đen tối này.

ZALO