Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/10/2020 09:49 GMT+7

Từ khóa: ""Diễn biến hòa bình""

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược quotdiễn biến hòa bìnhquot

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Trong thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội, nhiều cá nhân, tổ chức, đối tượng thù địch ở trong và ngoài nước đã đưa ra những ý kiến, quan điểm về cái gọi là "phi chính trị hóa" các lực lượng vũ trang ở Việt Nam. Họ kêu gào quân đội là của Nhà nước, nên chỉ phục tùng Nhà nước, chứ không phải phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào. Hoặc hoạt động của quân đội chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân, nên chỉ phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào. Vậy bản chất của luận điệu cũ rích này là gì?

Gần dân - quotVũ khíquot hiệu quả phòng chống quotDiễn biến hòa bìnhquot

Gần dân - "Vũ khí" hiệu quả phòng chống "Diễn biến hòa bình"

"Diễn biến hòa bình" ("DBHB") là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền núi, biên giới để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chúng xác định là khâu mũi nhọn. Trước thực tế này, việc gần dân, hiểu dân cần được mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo xem là một "vũ khí" quan trọng góp phần đánh bại thủ đoạn nham hiểm đó.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở BĐBP Đắk Lắk

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở BĐBP Đắk Lắk

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam

Thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang triệt để lợi dụng các vấn đề về dân tộc thiểu số (DTTS), "chủng tộc", "sắc tộc", "dân tộc bản địa" để chống phá Việt Nam trên mặt trận dân chủ, nhân quyền, gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, tập trung tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và tại địa bàn ngoại biên. Chúng coi đây là mũi nhọn, ngòi nổ tiến công để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Âm mưu chống phá Việt Nam đằng sau chiêu bài quottự do tôn giáoquot

Âm mưu chống phá Việt Nam đằng sau chiêu bài "tự do tôn giáo"

Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình"; trong đó có việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.

Quân đội quottrung lập về chính trịquot - Sự đòi hỏi phi lý, không thể chấp nhận

Quân đội "trung lập về chính trị" - Sự đòi hỏi phi lý, không thể chấp nhận

Đòi hỏi Quân đội "trung lập về chính trị", là thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của họ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết là vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng và lý tưởng chiến đấu.

Chống quotDiễn biến hòa bìnhquot và việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Chống "Diễn biến hòa bình" và việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Để hiện thực hóa mưu đồ "phi chính trị hóa" quân đội và đạt mục tiêu nêu trên, các thế lực thù địch sử dụng mọi lực lượng, phương tiện, tiền bạc và tiến hành bằng mọi biện pháp, mọi "chiêu bài" xảo quyệt, tinh vi, thâm độc, nhưng nhìn chung, các hoạt động diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Nội dung mà họ tập trung tuyên truyền chống phá là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quân đội ta từng bước rời bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, để chống mưu đồ "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch đạt hiệu quả cao, thì trước hết và quan trọng nhất là phải chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, cốt yếu là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chống quotDiễn biến hòa bìnhquot và việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Chống "Diễn biến hòa bình" và việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Trong quá trình thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Chủ nghĩa xã hội, trong đó có nước ta, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng thủ đoạn "phi chính trị hóa" quân đội. Để nghiên cứu sâu, có cơ sở lý luận - thực tiễn, từ đó xác định hệ thống giải pháp phòng, chống hiệu quả thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm này, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chúng ta cần tiếp cận nghiên cứ từ gốc chiến lược "Diễn biến hòa bình".

Quân đội phối hợp với Công an đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB

Quân đội phối hợp với Công an đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB

Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xác định là một trọng điểm. Bởi vậy, hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ với nhau để đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống quotDiễn biến hòa bìnhquot trong BĐBP

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong BĐBP

LTS: Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình" (DBHB) trong Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng tập trung nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống "DBHB". Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đấu tranh phòng chống "DBHB" của Bộ Tư lệnh BĐBP. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo quốc gia

Quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo quốc gia

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, nước ta cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động chưa từ bỏ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", can thiệp vào công việc nội bộ, gây mất ổn định chính trị - xã hội, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của nước ta.

Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn quotphi chính trị hóaquot lực lượng vũ trang

Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang

Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn xác định lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt Nam là mục tiêu trọng yếu cần tập trung phá hoại. Trong đó, "phi chính trị hóa" LLVT là mục tiêu xuyên suốt, được chúng tập trung chống phá quyết liệt nhất.

Đẩy mạnh phòng chống quotDiễn biến hòa bìnhquot, bạo loạn chính trị

Đẩy mạnh phòng chống "Diễn biến hòa bình", bạo loạn chính trị

Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và quốc phòng-an ninh... Trong đó, đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Chiêu trò mới trong chiến  lược quotDiễn biến hòa bìnhquot chống phá Việt Nam

Chiêu trò mới trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch luôn xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá của chúng. Bằng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập"... chúng đã và đang ráo riết thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta, tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và tiến tới sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Làm thất bại mưu đồ quotphi chính trị hóaquot Quân đội và Công an của các thế lực thù địch

Làm thất bại mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an của các thế lực thù địch

Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và phản động, mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an được xác định là một trọng điểm, nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, nhằm dễ bề chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.

Liên kết hữu ích
ZALO