Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 10:39 GMT+7

Sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Biên phòng - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với BĐBP” đã được Phòng Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh triển khai sâu rộng bằng những biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động thực tiễn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

stue_3a
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho tập thể Phòng Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thế Mạnh

Triển khai cuộc vận động, Chi bộ Phòng Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức đảng, đảng viên đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế, chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức các phong trào thi đua trong toàn lực lượng, tạo điều kiện và môi trường để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực cuộc vận động. 

Thượng tá Hồ Năng Bảo, Bí thư Chi bộ Phòng Chính trị cho biết: Triển khai chỉ thị và các hướng dẫn của cấp trên về thực hiện cuộc vận động, Chi bộ Phòng Chính trị vừa tổ chức học tập, đồng thời, thúc đẩy cuộc vận động toàn diện trên tất cả các mặt công tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Vì thế, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh.

Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị, làm cho cán bộ, chiến sĩ chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người quân nhân cách mạng, tạo những chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào trọng tâm, trọng điểm, cấp ủy, chỉ huy Phòng Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh xác định khâu trọng tâm, đột phá là: Tập trung đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới tác phong công tác sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng của cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò nêu gương, đi đầu làm trước của đội ngũ cán bộ chủ trì.

Các phong trào thi đua như: “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đoàn thanh niên, “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội phụ nữ; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”... gắn với phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm của đơn vị và công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành an toàn giao thông. Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chi đoàn vững mạnh toàn diện, tổ chức hội vững mạnh xuất sắc.

Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, hàng tháng, cấp ủy tiến hành đánh giá phân loại tư tưởng cán bộ, chiến sĩ để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, đồng thời, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi đơn vị.

Trên cơ sở quy chế hoạt động của cấp ủy, chỉ huy và quy chế dân chủ cơ sở, Phòng Chính trị đã duy trì tốt các hoạt động của phòng theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tạo được sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Phòng Chính trị đã tham mưu cho BĐBP tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 16 lượt cán bộ hiếm muộn có điều kiện đi chữa bệnh đến nay đã có con; hỗ trợ xây dựng được 10 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, nhà Đồng đội cho các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham mưu, thực hiện có hiệu quả mô hình “Tiếp lửa yêu thương” đỡ đầu 17 cháu là con của cán bộ Biên phòng tỉnh hi sinh, từ trần từ năm 1991 đến nay, mỗi tháng mỗi cháu 500 ngàn đồng và mô hình “Nâng bước đến trường”, đỡ đầu 61 cháu là con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó trên địa bàn Biên phòng.

Phát huy vai trò chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị của BĐBP?Hà Tĩnh, Phòng Chính trị tập trung tham mưu chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới xây dựng củng cố cơ sở chính trị, chăm lo cuộc sống cho nhân dân. Với phương châm "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm", cán bộ làm công tác vận động quần chúng thường xuyên bám nắm địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới. Kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Biên phòng như: Tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng hàng trăm ngôi nhà Tình nghĩa, Mái ấm biên cương cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, hải đảo. Đặc biệt, tham gia giúp đỡ các địa phương khó khăn như xã biên giới Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn), Hương Vĩnh (huyện Hương Khê), Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) lần lượt về đích nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, với những thành tích đạt được, Phòng Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh đã có 5 lượt tập thể và 56 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị đươc UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua; năm 2017, 2018, 2019, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2018, 2019, đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại tá Hà Học Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Phòng Chính trị là một đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng BĐBP Hà Tĩnh. Tập thể, chỉ huy đơn vị đã vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một trong những điểm nhấn về học tập và làm theo Bác, đó là phát huy tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, thường xuyên sâu sát cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp để kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sĩ. Việc “nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt đã tạo sức lôi cuốn, khích lệ noi theo của cán bộ cấp dưới. Từ đó, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng  tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn lực lượng BĐBP?Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa.

Thế Mạnh

Bình luận

ZALO