Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 27/05/2024 11:25 GMT+7

Sức lan tỏa mạnh mẽ của một cuộc vận động

Biên phòng - Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã ra sức thi đua và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

s1y8-6a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Thanh Thuận

Cuộc vận động là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, thể hiện sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 26-12-2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 788-CT/QUTW phát động thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ) trong toàn quân. Ngày 13-1-2014, Tổng cục Chính trị ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện CVĐ.

Sau khi chỉ đạo đơn vị làm điểm, tổ chức hội thảo khoa học, CVĐ đã được triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quân, với 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới: Một là, động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao. Hai là, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Ba là, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bốn là, thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Năm là, đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức, thực hiện CVĐ một cách quyết liệt và đồng bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện và bổ sung chủ trương, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai CVĐ chặt chẽ, nghiêm túc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Các tổ chức đảng cơ sở duy trì công tác sơ kết, tôn vinh, khen thưởng, giao lưu điển hình tiên tiến...

Kết quả thực hiện CVĐ được xác định là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng hằng năm. Ủy ban Kiểm tra đảng các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 và CVĐ vào nội dung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

Nội dung, chỉ tiêu CVĐ được cụ thể hóa theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của CVĐ  phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; phát động và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đăng ký phấn đấu, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, chương trình hành động và các CVĐ của các cấp, các ngành. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân để triển khai thực hiện, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Xác định đây là nội dung trọng tâm của CVĐ, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và quần chúng. Qua đó, đã trực tiếp giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Các phong trào, mô hình: “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “tự soi, tự sửa”... được triển khai, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có môi trường văn hóa lành mạnh. Đảng bộ Quân đội và toàn quân mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình. 

CVĐ cũng đã trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” và phương châm hành động “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường đi chiến đấu được ngay, đã ra quân là đánh thắng”, toàn quân bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị mới.

Các đơn vị tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trước tình hình chủ quyền biển đảo của Tổ quốc có dấu hiệu bị xâm phạm, đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Sau 5 năm thực hiện CVĐ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và tôn vinh thành tích tiêu biểu của 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Hà Phương

Bình luận

ZALO