Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 02:03 GMT+7

Sửa đổi thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ: Siết chặt kỷ cương hành chính

Biên phòng - Do có sự khác nhau nên một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của luật.

Phiên họp sáng 21/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, tại phiên sáng 21/10, đại diện Chính phủ cho rằng việc hoàn thiện các quy định hiện hành nhằm đồng bộ, thống nhất quy định của Đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức qua đó bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.

Khắc phục bất cập trong thực tiễn

Theo đại diện cơ quan soạn thảo, hiện nay quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau.

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách thì thời hiệu kỷ luật đảng là 5 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 2 năm. Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo thì thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 5 năm.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, do có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của luật. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể” và chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để khắc phục vướng mắc này, cần sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tuy nhiên, quy trình sửa đổi luật cần có thời gian vì phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Do đó, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV để quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan.

“Việc triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất quy định của Đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; giải quyết vướng mắc, bất cập quản lý trong thực tiễn,” Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung trong Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, “áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo đề xuất giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.”

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đánh giá về dự thảo Nghị quyết, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh qua rà soát pháp luật hiện hành, một số quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Cán bộ, công chức (Điều 80) và Luật Viên chức (Điều 53) chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định mới về kỷ luật của Đảng. Việc này dẫn tới một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì hết thời hiệu theo quy định của luật, làm giảm tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm theo pháp luật của Nhà nước.

Để kịp thời thể chế hóa chủ trương, quan điểm, yêu cầu trong các văn kiện của Đảng, Ủy ban Pháp luật tán thành với Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ tư theo trình tự, thủ tục rút gọn việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng, qua đó giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ để thực hiện thống nhất các quy định về nội dung này.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: TTXVN

Ông Hoàng Thanh Tùng thông tin thêm đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành nội dung quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như đề xuất của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ với quy định về thời hiệu kỷ luật đảng.

Tuy vậy, để tiếp tục hoàn thiện nội dung quy định, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, đầy đủ các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật để thuận lợi cho việc áp dụng, không viện dẫn các luật như dự thảo nghị quyết mà Chính phủ trình đồng thời bổ sung, xác định rõ tiến độ Chính phủ cần chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với tiến độ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật này theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định rõ quy định này có hiệu lực kể ngày ban hành nghị quyết để bảo đảm việc áp dụng thống nhất.

Đại diện cơ quan thẩm tra cũng nêu rõ việc sửa đổi thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là chủ trương đã rõ, cần quy định để áp dụng ngay nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng trong thời gian Chính phủ nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Hơn nữa, quy định này có nội dung không phức tạp, sau khi Quốc hội xem xét, thảo luận sẽ được tiếp thu, chỉnh lý, đưa vào Nghị quyết kỳ họp thứ 4 để trình Quốc hội thông qua là phù hợp. Do đó, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất trong Tờ trình của Chính phủ.

Theo vietnamplus.vn

Bình luận

ZALO