Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 03/10/2022 08:38 GMT+7

Sửa đổi Luật Đất đai phục vụ sự ổn định đời sống cho nhân dân

Biên phòng - Ngày 19-11, Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Việc sửa đổi luật lần này nhằm khắc phục những hạn chế những vướng mà Luật Đất đai 2003 đang gặp phải, tạo bước đột phá quan trọng giải quyết bức xúc về đất đai.

 6721.gif
 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trao đổi với các đại biểu QH.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn của dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau gồm: vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quyền của Nhà nước và quyền của người sử dụng đất; cơ chế thu hồi đất; bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giá đất và giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện về đất đai.

Qua thảo luận các đại biểu nhất trí cao với việc với việc sửa đổi Luật Đất đai, tạo ra sự minh bạch trong việc quản lý và sử dụng đất, thể hiện rõ ràng đất đai là thuộc quyền sở hữu của toàn dân và Nhà nước là chủ sở hữu. Vì vây, nhân dân phải có đất ở và đất sản xuất để đảm bảo cuộc sống, đất trở thành tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thiếu đối với người dân.

ĐB Thân Đức Nam (Đà Nẵng), Dương Hoàng Hương (Phú Thọ), cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai với mục đích làm lành mạnh hóa trong thị trường bất động sản. Do đó, cần tập trung đầu tư trí tuệ, lấy ý rộng rãi của nhân dân, tránh tình trạng khi đưa vào thực thi có nhiều văn bản dưới Luật, gây ra những bất ổn trong việc thực hiện các chính sách về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân, tạo khe hở cho một số đối tượng lách luật, tham nhũng.

Vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án kinh tế, xã hôi, an ninh quốc phòng (AN-QP), các khu công nghiệp cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Theo nhiều đại biểu, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, quan trong liên quan đến tất cả các thành phần đối tượng, các lĩnh vực như AN-QP, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. “Vì vậy Luật Đất đai (sửa đổi) cần đảm bảo tính khả thi, khắc phục hạn chế, làm rõ khái niệm thế nào là đất ở, đất rừng, đất thủy sản…triệt tiêu việc lợi dụng làm sai, tham nhũng, làm lãng phí tài nguyên quốc gia, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là dân nghèo- ĐB Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) đề nghị.

ĐB Cự cho rằng: Đền bù giải phóng mặt bằng, mang tính nhạy cảm, nhất là đối với mồ mả, nghĩa trang cần có kích thước đất đền bù, chi phí di dời phải thống nhất trên cả nước, không nên để mỗi địa phương quy định một kiểu. Còn đối với đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) việc tái định cư phải đi đôi với phát triển bền vững và đảm bảo nơi mới hơn nơi cũ, tránh tình trạng tái định cư lại không có đất sản xuất, nếu không có đất sản xuất thì phải quy định cụ thể xây dựng quy hoạch sản xuất thế nào hợp lý đảm bảo đời sống cho đồng bào.

Tạo sự công bằng, minh bach trong việc thu hồi đất của nhân dân phục vụ các công trình phát triển kinh tế, xã hội các đại biêu yêu cầu nên áp dung cơ chế trưng mua, trưng bán. Theo ĐB Huỳnh Thành (Gia Lai): Việc thu hồi đất nên áp dung cơ chế trưng mua, trưng bán, tránh tâm lý không đồng thuận trong dân và có cơ chế thỏa thận, kể cả chuyển nhượng, cho thuê để giảm… Đất nông nghiệp Nhà nước trưng mua, trưng dụng phục vụ các mục đích phát triển kinh tế, xã hội phải công bằng hoặc chuyển đổi bằng cổ phiếu tránh thiệt hại cho dân, giúp nhân dân bị thu hồi đất ổn định cuộc sống, nhất là ở đồng bào dân tộc.

Trong lĩnh vực đất nông nghiệp đa số các đại biểu đề nghị nên quy định trong Luật Đất đai (sửa đổi), giao đất nông nghiệp cho nhân dân phải có thời hạn 50 năm để người dân có sự đầu tư, phát triển sản xuất trên đất mang tính dài hạn để phát triển sản xuất, ổn định kinh tế.

Bàn về vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS, nhiều đại biểu nhất trí trong luật phải có các quy định cụ thể đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng cho đồng bào DTTS trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất. Theo ĐB Út, Luật sửa đổi phải quy định có tính nguyên tắc về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số trên lĩnh vực đất đai.

ĐB Danh Út (Kiên Giang) góp ý: “Để khắc phục tình trạng mua bán trái pháp luật về đất ở, đất nông nghiệp và lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, luật nên có một số quy định như: Nghiêm cấm việc đầu cơ, mua bán bao chiếm đất đai trong vùng DTTS đối với những loại đất thuộc diện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước như giao đất không thu tiền chỉ được mua bán, chuyển đổi, tặng, cho khi được chính quyền có thẩm quyền cho phép và xin đề nghị giao cho Chính phủ quy định cụ thể để tránh tùy tiện trong quá trình tổ chức thực hiện”. Ý kiến này nhận được sự đồng tính của ĐB khá nhiều đại biểu.

Trong buổi thảo luận hôm nay, các đại biểu cũng đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công, hộ gia đình nghèo, đồng bào DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

 735Ma-Cu-Dien-(Q-Ngai).gif
ĐB Mã Điền Cư (Quảng Ngãi): Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của DTTS

Vấn đề đất sản xuất - một nguồn lực quan trọng nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Các hộ DTTS có đất vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực này.

Vấn đề đặc biệt quan tâm, đó là Luật Đất đai hiện hành chưa quy định về chính sách đất đai cho đồng bào DTTS và do tác động của cơ chế thị trường, nhiều hộ phải sang, nhượng, cầm cố, thế chấp đất sản xuất không có khả năng chuộc lại trở thành hộ không có đất sản xuất. Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước về bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào DTTS trong lĩnh vực đất đai, có nghĩa là pháp luật cần quy định Nhà nước có chính sách bảo đảm về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho đồng bào DTTS trực tiếp sản xuất nông nghiệp không có đất và thiếu đất sản xuất.

Tôi đề nghị quy định cụ thể trong luật miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nông nghiệp cho đồng bào DTTS nghèo và cộng đồng DTTS vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo. Đồng thời, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào DTTS khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần tính đến quỹ đất cho đồng bào DTTS, đặc biệt là nhóm nghèo và nhóm yếu thế ổn định sản xuất và đời sống. Xem xét đầy đủ các đặc điểm về sinh kế cư trú và quản lý đất đai của đồng bào DTTS trong bồi thường và tái định cư khi thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng. Bổ sung các quy định cơ chế ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư đối với cá nhân và cộng đồng DTTS theo hướng đền bù đúng giá trị tài sản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm bảo đảm thu nhập sau tái định cư.

 610Tran-Ngoc-Vinh.gif
ĐB Trần Ngọc Vinh (TP Hải Phòng): Đừng biến người nông dân thành bần cùng hóa

Để đảm bảo tính hợp hiến theo tôi Dự thảo luật sửa đổi lần này nên quy định " Nhà nước chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng an ninh và phục vụ các dự án vì lợi ích công cộng. Trường hợp sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế xã hội như xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, dịch vụ, các dự án 100% vốn nước ngoài, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thì chúng ta sử dụng cơ chế trưng mua, trưng dụng. Có như vậy mới đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân có đất".

Một điều quan trọng mà người có đất bị thu hồi quan tâm nhất là cuộc sống của họ ra sao khi đất, nhà bị thu hồi thì dự thảo luật lại chưa tính đến và chỉ quy định như: trường hợp bố trí vào khu tái định cư thì khu tái định cư phải bảo đảm có điều kiện kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tôi cho rằng khi tính toán bồi thường tái định cư chúng ta phải tính toán đến điều đó, đừng biến người nông dân thành bần cùng hóa, đang có nhà thành không có nhà sau khi bị thu hồi đất.

Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi luật lần này phải tạo được những bước đột phá quan trọng nhằm giải quyết được những bức xúc hiện nay về đất đai trên cơ sở tiếp thu các bài học kinh nghiệm của thực tế, tăng cường quyền lực của nhà nước nhưng cũng đồng thời cũng phải tăng thêm quyền, lợi ích hợp lý của người sử dụng đất và thể hiện rõ, toàn diện về chế độ sở hữu của toàn dân đối với đất đai.

Bích Hà

Bình luận

ZALO