Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 02:42 GMT+7

Sự kiện chính trị quan trọng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Biên phòng - Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22-8-2018, của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Đại hội được coi là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

cmlk_6a
Người có uy tín trong cộng đồng các DTTS trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản tại chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2018. Ảnh: Bích Nguyên

Nước ta có 53 DTTS với hơn 14 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Người DTTS cư trú thành cộng đồng ở 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5.266 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382 xã biên giới (tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia). Địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào DTTS ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và duyên hải miền Trung, chiếm ¾ diện tích cả nước. Vùng DTTS có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đồng bào các DTTS luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khắc phục thiên tai và xây dựng đất nước.

Vùng DTTS có những thay đổi cơ bản

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vai trò hết sức quan trọng và to lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào DTTS miền núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, thấm nhuần quan điểm trên, trong nhiều năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật về DTTS, miền núi không ngừng được hoàn thiện và ưu tiên bố trí huy động nguồn lực để thực hiện.

Các chính sách tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng DTTS và phù hợp với định hướng phát triển chung của cả nước; phát triển văn hóa, xã hội, nhất là hỗ trợ giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào; bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố các địa bàn chiến lược; giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc và quan hệ dân tộc trong mối liên hệ tộc người, giữa các tộc người và liên quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa.

Thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, vùng DTTS, miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng phát triển (98,4% xã có đường đến trung tâm, 98% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia); tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cuối năm 2017, ở các huyện nghèo còn dưới 40%, ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của đồng bào, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (100% xã có trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở; 99,3% xã có trạm y tế).

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc được chú trọng. Thông tin tuyên truyền phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin, liên lạc của nhân dân (trên 90% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình)...

Tiếp tục tôn vinh đóng góp của đồng bào DTTS

Năm 2010, lần đầu tiên, Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức trong thể tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”. Đại hội đã khẳng định: Hơn 80 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, công tác dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp cách mạng của cả nước. Vùng DTTS là chỗ dựa vững chắc của cách mạng, đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng, một lòng, một dạ theo Đảng và Bác Hồ, không ngại gian khổ, hy sinh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nhằm tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, ngày 31-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng ban.

vjzp_6b
Thanh niên DTTS tham gia cuộc thi biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong dịp Tết truyền thống của đồng bào Mông tổ chức tại Hà Nôi. Ảnh: Bích Nguyên

Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc, Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần này sẽ tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đại hội cũng sẽ tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2009-2019. 

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II cũng là dịp đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2009-2019, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2015 và định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, đại hội sẽ là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, biểu tượng của khối đại đoàn kết các dân tộc, thống nhất ý chí và hành động để phát huy sức mạnh của cộng đồng dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; cảnh giác, đấu tranh trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá cách mạng Việt Nam. 

Thanh Thủy

Bình luận

ZALO