Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 12:46 GMT+7

Sự cần thiết của việc trang bị “lá chắn tư tưởng” cho thanh niên dân tộc thiểu số

Biên phòng - Cũng như tầng lớp thanh niên trên cả nước, do tuổi đời của còn trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số (TN DTTS) là những người đang ở giai đoạn phát triển mạnh về thể chất và tinh thần, luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới. Tuy nhiên, do chênh lệch về điều kiện kinh tế - xã hội, ràng buộc nhiều tập tục lạc hậu nên trình độ học vấn cũng như nhận thức chính trị của TN DTTS còn nhiều mặt hạn chế. Trước thực tế này, việc trang bị “lá chắn tư tưởng” cho TN DTTS nhằm giúp họ “miễn nhiễm” với các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là vô cùng cần thiết.

qb6e_7a
Thanh niên vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai) thường xuyên có nhiều hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hạnh Ngân

Một trong những “đích nhắm” quan trọng của “diễn biến hòa bình”

Với số lượng trên 3,7 triệu người, phần lớn sinh sống và làm việc ở vùng miền núi, biên giới, vùng DTTS - những nơi có tầm quan trọng chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thời gian qua, nhờ có cơ hội hội bình đẳng trong học tập, lao động và tự tin, nỗ lực phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống cộng đồng, lực lượng TN là người DTTS ngày càng có nhiều đóng góp cụ thể, hữu ích cho xã hội, đất nước. Đặc biệt, ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng cũng như ước mơ, khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo, tích cực xây dựng bảo vệ Tổ quốc của đại đa số TN DTTS ngày càng được củng cố, nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một bộ phận TN DTTS vẫn còn những hạn chế như lười học tập, ngại lao động, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, có tư tưởng ỷ lại trông chờ vào Nhà nước. Không ít người còn mặc cảm, tự ti, có biểu hiện có lối sống thực dụng, xa dần với bản sắc văn hóa dân tộc. Đáng ngại là một số TN DTTS do trình độ nhận thức, học vấn thấp, nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên rất dễ bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, nhiều đối tượng trong độ tuổi TN, là người DTTS đã vi phạm pháp luật bằng việc tham gia vào các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, lừa dẫn, mua bán phụ nữ qua biên giới, xuất cảnh trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật, thậm chí tham gia biểu tình, gây rối trật tự xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cá biệt, có những trường hợp TN DTTS bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các tổ chức phản động như FULRO, “Tin lành Đêga”... Cũng đã có một số đối tượng là TN DTTS, do nhận thức chính trị hạn chế, nông nổi trong suy nghĩ, bồng bột trong hành động nên đã bị kẻ xấu kích động, lập các trang mạng cá nhân đăng tải nội dung xuyên tạc đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc cũng như chính sách đại đoàn kết toàn dân...

Với những đặc điểm về mặt hạn chế của TN DTTS như đã nêu trên, có thể khẳng định chắc chắn rằng, trước mắt cũng như lâu dài, một trong những “đích nhắm” quan trọng của “diễn biến hòa bình” vẫn là TN DTTS. Nói cách khác, các thế lực thù địch và phản động đã, đang và sẽ còn hướng tới TN DTTS, xem đây là đối tượng có vai trò cốt yếu cần tác động để tạo dựng ngọn cờ, gây ra những yếu tố bất ổn nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai.

Cần tăng cường trang bị “lá chắn tư tưởng” cho TN DTTS

Trước những âm mưu và thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch và phản động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm vào tầng lớp TN là người DTTS, rõ ràng, việc tăng cường trang bị “lá chắn tư tưởng”, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chính trị đạo đức cách mạng, lối sống nhằm giúp họ “miễn nhiễm” với các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là vô cùng cần thiết. Công tác này cần phải có giải pháp tổng thể, với nhiều chính sách sát thực, hiệu quả, nhưng vấn đề quan trọng là phải tạo ra sức đề kháng mạnh để họ có đủ nhận thức phân biệt phải trái, trắng đen, hiểu rõ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch là cách tốt nhất và hiệu quả cao nhất.

Muốn làm được điều đó, trước hết, đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các địa phương thuộc miền núi, biên giới, DTTS, phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn và gần gũi với quần chúng, đủ khả năng nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của TN ở vùng DTTS. Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để lôi cuốn TN DTTS tham gia.

Điều quan trọng là thông qua các hoạt động Đoàn, phải làm sao giúp TN DTTS thấm nhuần truyền thống dân tộc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bồi đắp lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, ý chí chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tự vươn lên không trông chờ ỷ lại. Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, cần lồng ghép nội dung phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc và làm rõ âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để TN DTTS tự chủ động phòng ngừa mà trước hết là không nghe theo kẻ xấu xúi giục dẫn tới vi phạm phạm pháp luật hay tham gia các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia.

Vấn đề quan trọng không kém là Đảng, Nhà nước cần có thêm chính sách được triển khai kịp thời, sâu rộng để hỗ trợ TN DTTS về mọi mặt, mà trước hết là giải quyết những bức xúc về khởi sự lập thân, lập nghiệp, nhu cầu việc làm, vay vốn, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ở vùng DTTS cần khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các đối tượng là TN DTTS trên địa bàn các điều kiện như mở các lớp dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng những TN ưu tú người DTTS để tạo nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo…

Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch thông qua “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” ngày càng hiện rõ. Thực tế cho thấy các thế lực thù địch luôn tận dụng triệt để mọi cơ hội, điều kiện có thể để thực hiện thúc đẩy “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” ở vùng DTTS mà TN DTTS là đối tượng trọng tâm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, tác động đến hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia, đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, cần phải thấy rõ đây là một âm mưu chính trị và hoạt động chống phá hết sức nguy hiểm. Thế hệ trẻ nói chung, mỗi TN DTTS nói riêng cần nhận thức rõ về nguy cơ này để nâng cao cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch khi chúng vừa nhăm nhe xâm nhập, tác động vào vùng DTTS.

Nguyễn Hạnh Ngân

Bình luận

ZALO