Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 08:24 GMT+7

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, tính đến hết tháng 7/2023, địa phương này đã giải ngân được 325.680 triệu đồng từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, đạt 20,32%.

Đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực miền núi, biên giới tỉnh Sơn La đang rất “khát” vốn để phát triển sản xuất. Ảnh: Bích Nguyên

Cụ thể, năm 2022, tại Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Sơn La, tổng kế hoạch vốn thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 là 919.418 triệu đồng. Trong đó, vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 543.714 triệu đồng, gồm vốn đầu tư 299.923 triệu đồng; vốn sự nghiệp 243.792 triệu đồng.

Theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn thực hiện 10 dự án thành phần thuộc chương trình năm 2023 là 1.603.510 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 780.450 triệu đồng và vốn sự nghiệp 822.610 triệu đồng.

Lũy kế giải ngân đến ngày 30/7/2023, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã giải ngân thanh toán được 416.548 tỷ đồng, đạt 45,31% vốn ngân sách trung ương giao năm 2022.

Đối với số vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023, địa phương này đã giải ngân được 82.507 triệu đồng, đạt 15,17% (vốn đầu tư phát triển là 64.818 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 18.471 triệu đồng).

Năm 2023, Sơn La đã giải ngân được 325.680 triệu đồng, đạt 20,32% vốn ngân sách trung ương giao (bao gồm 319.953 triệu đồng vốn đầu tư phát triển và 5.727 triệu đồng vốn sự nghiệp).

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La sẽ trình giao kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án thuộc tiểu dự án 1, dự án 5, Chương trình MTQG theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ khảo sát thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Sơn La theo Công văn số 1516/SKHĐT-THQH ngày 10/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch các nguồn vốn được giao do Ban Dân tộc tổ chức triển khai, gồm: Tiểu dự án 2, Dự án 5 “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc” và Tiểu dự án 4, Dự án 5 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp”; Dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO