Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 09:34 GMT+7

Sơn La: Ban Dân tộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Y tế ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025

Biên phòng - Ngày 15-4, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc UBND tỉnh với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Y tế giai đoạn 2022-2025 nhằm tổ chức thực hiện công tác chính sách dân tộc tại địa bàn biên giới của tỉnh.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết. Ảnh: Quàng Hùng

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào việc thống nhất biện pháp phối hợp trong cụ thể hóa các nội dung có liên quan đến công tác dân tộc, nhất là ở vùng biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Chương trình cũng thống nhất công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc.

Tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tích cực tham gia sản xuất nâng cao đời sống…

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, nhân dân trong chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; hiệp định quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu; phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới của tỉnh....

Quang cảnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa ba cơ quan, đơn vị. Ảnh: Quàng Hùng

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; hỗ trợ xây dựng và phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở. Hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu; nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thảo luận và thống nhất các biện pháp thực hiện, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện tốt chương trình.

Quàng Hùng

Bình luận

ZALO