Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/03/2023 05:35 GMT+7

Sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới

Biên phòng - Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017) đã được Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức vào sáng 7-12, tại Hà Nội. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Thưa đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng!

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương!

Thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Quốc phòng và toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi chúc toàn thể các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

5c0a38d445571401de0006d1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bích Nguyên

Tôi đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương 44 tỉnh, thành biên giới  tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP và hôm nay tổ chức Hội nghị tổng kết của Bộ Quốc phòng. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành liên quan và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới, đóng góp vào việc nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị hôm nay, các đồng chí đã tập trung đánh giá những kết quả, thành tựu đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng thời gian tới; qua đó góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ công tác biên phòng.

Thưa các đồng chí!

Qua nghe báo cáo tổng kết của Bộ Quốc phòng, các ý kiến tham luận, phát biểu tại Hội nghị và qua theo dõi, chỉ đạo công việc của các đồng chí, tôi nhận thấy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thực hiện và tập trung chỉ đạo BĐBP, các Quân khu, Quân chủng, các đơn vị quân đội phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phát huy trách nhiệm, huy động các nguồn lực, khả năng và đạt kết quả cao ở một số nội dung sau:

Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh BĐBP và văn bản về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt, đã đề ra các chủ trương, biện pháp huy động các tiềm lực xây dựng nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển.

Hai là, các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh BĐBP. Thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ công tác biên phòng, thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, nhanh nhạy, kịp thời và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

Quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế... triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình bảo vệ biên giới có chất lượng, khai thác tốt, có tính lưỡng dụng cao; tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, cứu hộ, cứu nạn bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp nhân dân khu vực bị thiên tai ổn định cuộc sống. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. BĐBP luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tin tưởng, đánh giá cao. Các đồng chí đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Ba là, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng BĐBP đã dành một phần nguồn lực vật chất để giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới. Nhiều chiến sĩ biên phòng đã gánh thêm trách nhiệm làm thầy giáo, thầy thuốc, mang ánh sáng văn hóa, giáo dục, y tế về với đồng bào, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới, hải đảo. Thông qua các chương trình, mô hình như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thầy giáo quân hàm xanh - Nâng bước em tới trường”... BĐBP đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới. Nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển; kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lưu thông biên giới, góp phần mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các đồng chí đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng. Là lực lượng trực tiếp hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, lực lượng BĐBP đã xử lý kịp thời, bảo đảm đúng với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của các đồng chí. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ những hạn chế, bất cập, nguyên nhân qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Trước hết, các bộ, ngành, địa phương biên giới có lúc, có nơi chưa thật sự phát huy hết trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh BĐBP nên hiệu quả chưa cao. Kết hợp giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới với xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên một số lĩnh vực, địa bàn, quy hoạch, các chương trình, đề án, dự án hiệu quả chưa thực sự đồng bộ. Hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới còn chưa thật sự vững mạnh, có nơi bị vô hiệu hóa như Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La), Hang Kia, Pà Cò (Hòa Bình); việc xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân có mặt còn hạn chế, chưa thực sự phát huy hết sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng “thế trận biên lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới... Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng chức năng chưa đi vào chiều sâu về nội dung, phương thức, thực hiện còn mang tính hình thức. Tình hình tội phạm ma túy, buôn lậu, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực biên giới vẫn diễn biến phức tạp, đây có phần trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó có BĐBP.

Báo cáo tổng kết của Bộ Quốc phòng và ý kiến tham luận, phát biểu của các đồng chí đại biểu tại Hội nghị hôm nay đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập; đặc biệt là những nguyên nhân khách quan, chủ quan. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, có biện pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và các nước trong khu vực tác động trực tiếp đến lợi ích, chủ quyền quốc gia; chủ quyền lãnh thổ, tình hình an ninh trật tự biên giới, vùng biển vẫn diễn biến phức tạp... tranh chấp chủ quyền, hành động thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa, kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông làm gia tăng thách thức khó khăn đối với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế trên biển.

Một số vùng chiến lược trọng điểm vẫn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng triệt để các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn các địa bàn trọng điểm. Sự tác động từ mặt trái của hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của mạng xã hội; tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu, gian lận thương mại, chặt phá rừng, khai thác trái phép khoáng sản... có chiều hướng gia tăng. Những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới to lớn, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là các lực lượng nòng cốt, chuyên trách phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo.

Tôi cơ bản nhất trí và đánh giá cao những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí. Tại Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quân sự Quốc phòng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Nhất quán thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đặt trong tổng thể Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quản lý với bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả nước và hệ thống chính trị; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “Mỗi người dân là một cột mốc sống” để bảo vệ biên giới.

Ba là, Bộ Quốc phòng làm tốt chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là chuyên trách. Khẩn trương rà soát Pháp lệnh BĐBP, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, các văn bản về quân sự, quốc phòng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bốn là, các bộ, ngành, địa phương biên giới cần quan tâm, chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung kết hợp xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh với xây dựng cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư lên vùng biên giới tạo công ăn việc làm, sinh kế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới. Phát động phong trào toàn dân tham gia phối hợp với BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới. Huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở và các công trình bảo vệ biên giới.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động phối hợp cùng với lực lượng nòng cốt, chuyên trách và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sáu là, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương biên giới cần tiếp tục quan tâm xây dựng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện để BĐBP hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của QĐND Việt Nam, tiếp tục phấn đấu rèn luyện xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt cần quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong lực lượng BĐBP.

Các bộ, ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với BĐBP và lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc độc lập dân tộc, tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Phát huy sức mạnh tổng hợp không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh tình hình chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta cần tiếp tục huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc gắn với sức mạnh thời đại; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được; tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội và các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo Biên phòng đặt

Bình luận

ZALO