Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/09/2022 02:48 GMT+7

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả

Biên phòng - Ngày 3-8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII tại 35 điểm cầu. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

59830b7e7a76dfb22600172d
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Cùng dự có Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại biểu lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và cán bộ chủ chốt các Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương, cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 3 Nghị quyết, gồm: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

anh-2-img-8967
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII có nhiều điểm mới, thực sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII cần được quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc để sớm đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

5982cec87a76dfb22600165b
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII cho các đối tượng; thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Trong quá trình quán triệt Nghị quyết cần kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hà Phương

Bình luận

ZALO