Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 05:32 GMT+7

Soạn thảo thông tư mới về quản lý, sản xuất quốc phòng

Biên phòng - Sáng 4/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan về xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở sản xuất quốc phòng nòng cốt.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Trên cơ sở nghiên cứu, kế thừa những quy định còn phù hợp của Thông tư số 132 và nghiên cứu bổ sung các quy định mới, dự kiến bố cục của thông tư mới sẽ gồm 9 chương, 46 điều. Điểm mới dự thảo thông tư là đã xác định lại phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng, điều chỉnh và bổ sung nguyên tắc quản lý, triển khai hoạt động sản xuất quốc phòng bảm đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện; trong đó nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hiện đang quản lý các cơ sở sản xuất quốc phòng thuộc quyền đối với việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiền độ an toàn trong hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, bổ sung các quy định về yếu tố bảo đảm cho sản xuất, quy định rõ phương thức triển khai sản xuất quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ những vướng mắc, bất cập, cho ý kiến đóng góp để thông tư mới ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, thuận lợi trong quá trình quản lý sản xuất quốc phòng với các cơ sở nòng cốt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, việc ban hành thông tư mới có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất việc quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất quốc phòng trong toàn quân; quy định rõ các phương thức, trình tự tiến hành, trường hợp áp dụng tương ứng; bảo đảm duy trì và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh thông tư mới trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO