Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 05:02 GMT+7

BĐBP Ninh Bình, Quảng Trị:

Sơ kết thực hiện Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP và Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP

Biên phòng - Ngày 30/8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 06/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”.

Thượng tá Lê Hà An, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Theo thông tin tại hội nghị, trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 đến từng đơn vị; xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị; đồng thời đưa các nội dung của Chỉ thị 173 vào nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của đơn vị.

Chủ động tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chấn chỉnh và tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn; nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị…

Thời gian tới, BĐBP Ninh Bình tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Đồng thời, duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với thanh tra và bảo vệ chính trị nội bộ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật...

Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ cũng như chính sách hậu phương quân đội để mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 29/8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 06/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả sau 1 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Có 100% đầu mối từ cơ quan đến đơn vị xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống nội quy, quy định về giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Có chế tài xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, phát huy dân chủ trong cơ quan đơn vị. Nhờ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, qua đó, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn và hiệu quả trên các mặt công tác trong BĐBP tỉnh đã có chuyển biến một cách rõ rệt. Với những sáng kiến, cách làm hay, nhiều đơn vị cơ sở đã thực sự trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ trong đó có công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, BĐBP Quảng Trị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Tập trung làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp; nhất là vai trò nêu gương của người cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.

Quốc Việt - Mạnh Hùng

Bình luận

ZALO