Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 11:42 GMT+7

Sơ kết 5 năm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong BĐBP

Biên phòng - Sáng ngày 10/2, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2018-2022) thực hiện Chỉ thị 126/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học (gọi tắt là Chỉ thị 126). Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Trưởng Ban Chỉ đạo 126 BĐBP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vân

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ đạo 126 BĐBP đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân đội, nhất là Chỉ thị 126, hướng dẫn của Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các tài liệu dạy học trong nhà trường quân đội. Đồng thời, ban hành Quyết định số 744/QĐ-BTL về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Bộ Tư lệnh BĐBP về nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong BĐBP.

Kết quả, 5 năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong BĐBP theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các cơ quan đơn vị và nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ở các học viện, nhà trường trong toàn lực lượng. Từ năm 2018 đến năm 2022, BĐBP đã nghiên cứu, biên soạn mới 106 tài liệu, trong đó có 5 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu; 49 tài liệu huấn luyện quân sự, 4 tài liệu khoa học xã hội và nhân văn quân sự; 48 giáo trình, tài liệu dạy học, trong đó có 93 tài liệu đã được in ấn, xuất bản...

Đồng thời, BĐBP đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 1 tập Điều lệnh tác chiến trong BĐBP và 1 tập Điều lệnh chiến đấu BĐBP. Hiện các tập Điều lệnh này đang được các cơ quan, đơn vị trong BĐBP vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và công tác của BĐBP.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 126 BĐBP đã chỉ đạo Cục Chính trị BĐBP, Học viện Biên phòng nghiên cứu, biên soạn tài liệu khoa học xã hội và nhân văn quân sự; tập trung vào các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị; giáo dục truyền thống, lịch sử các cơ quan đơn vị, công tác tuyên truyền đặc biệt, công tác vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới… và nghiên cứu, biên soạn, in ấn, xuất bản đưa vào sử dụng 4 tài liệu theo kế hoạch trên giao.

Các giáo trình, tài liệu dạy học trong BĐBP đều được các cơ quan, đơn vị học viện và nhà trường biên soạn mới, bổ sung, nâng cấp, tuân thủ đúng quy trình tổ chức biên soạn từ việc xác định tên giáo trình, tài liệu, giao nhiệm vụ thông qua đề cương nghiên cứu, thu thập tài liệu, tổ chức biên soạn, xin ý kiến chuyên gia đến đánh giá và nghiệm thu kết quả. Chính vì vậy, chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu ngày càng được nâng lên, nội dung đảm bảo tính khoa học, sát thực tế công tác của BĐBP trên các tuyến biên giới. Trong đó, Học viện Biên phòng và các nhà trường trong BĐBP đã triển khai biên soạn 48 giáo trình, tài liệu dạy học, chỉnh sửa, nâng cấp 24 tài liệu; in ấn, xuất bản đưa vào sử dụng 57 giáo trình, tài liệu. Đến nay, tất cả các môn học đều sử dụng giáo trình, tài liệu do học viện, nhà trường trong BĐBP biên soạn.

Tại hội nghị, tham luận của các đơn vị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong BĐBP. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao công tác này trong thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái đã biểu dương những thành tựu trong công tác nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong BĐBP 5 năm qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 126 BĐBP cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 126, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cập nhật các nội dung mới của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. Đổi mới công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học, đẩy mạnh ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa cứu học. Phát triển, hoàn thiện lý luận quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia để kịp thời bổ sung vào nội dung tài liệu huấn luyện, giáo trình tài liệu dạy học sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, biên soạn với ứng dụng tài liệu huấn luyện, giáo trình tài liệu dạy học vào thực tiễn quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy hiệu quả hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong việc xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ và công tác của BĐBP.

Bên cạnh đó, cần chú trọng quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ huấn luyện, giảng dạy nhất là đội ngũ làm công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, biên soạn và sử dụng hiệu quả hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong công tác của các cơ quan, đơn vị và thực hiện công tác sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

Hoàng Vân

Bình luận

ZALO