Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 04:00 GMT+7

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác Chính trị trong BĐBP

Biên phòng - Ngày 8-7, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT); Quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT và Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong BĐBP. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì tại điểm cầu Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP. Cùng dự có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị thuộc Bộ Tham mưu, các Cục, cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP 44 tỉnh, thành.

Báo cáo sơ kết do Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị về công tác kế hoạch - tổng hợp; kịp thời khắc phục những hạn chế, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT được thực hiện khoa học, hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng từng mặt công tác và hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT.

Chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT bảo đảm nền nếp, hiệu quả; chất lượng xây dựng các văn bản ngày càng được nâng lên; kế hoạch, chương trình, lịch hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm tính khoa học, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát thực; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình và sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT ở một số cơ quan, đơn vị; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, 5 năm qua, quán triệt chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể, sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, làm cơ sở để duy trì thực hiện chế độ nền nếp theo đúng quy định; chủ động đề xuất, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung hoạt động cho phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống dịch và tình hình thực tiễn. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiến hành công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT; nắm vững nội dung Quy chế, Quy định, thường xuyên cập nhật nội dung mới, sửa đổi, bổ sung, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo chuyển biến tích cực đối với hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT. Tăng cường công tác giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên thực hiện công tác kế hoạch - tổng hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổng hợp, tham mưu, đề xuất hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm kiện toàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cơ quan chính trị, cán bộ làm công tác kế hoạch - tổng hợp. Thường xuyên kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế công tác kế hoạch -tổng hợp về CTĐ, CTCT, Quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT và Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong BĐBP (2017-2022). Ảnh: Thu Minh

Dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc lực lượng BĐBP đã được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen; 10 tập thể và 5 cá nhân thuộc lực lượng BĐBP đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT, Quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT và Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong BĐBP (2017-2022)

Thu Minh

Bình luận

ZALO