Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 03:19 GMT+7

BĐBP TP Hồ Chí Minh:

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Biên phòng - Chiều 23-5, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

5b0533994557141c880004e7

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh luôn đề cao trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch, tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc nội dung trọng tâm của Đề án; đưa vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đưa công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị ngày càng đi vào nền nếp. Các nội dung, hình thức GDCT được tổ chức làm điểm ở từng đơn vị để qua đó rút kinh nghiệm, triển khai rộng rãi trong toàn đơn vị.

Trên cơ sở đổi mới toàn diện, đồng bộ các hình thức GDCT, đơn vị đã coi trọng toàn diện các khâu cơ bản của quá trình giáo dục; trong đó, tập trung đột phá vào những khâu quan trọng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.

Luôn kết hợp chặt chẽ giữa GDCT cơ bản với giáo dục thường xuyên trong các nhiệm vụ; giữa giáo dục truyền thống, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy. Đồng thời, phát huy các thiết chế văn hoá ở đơn vị phục vụ công tác GDCT.

Nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống, pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống, tình hình kinh tế, chính trị của địa phương; giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc về tư tưởng, giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, lực lượng BĐBP và nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Hàng tháng, Bộ Chỉ huy còn xác định nội dung GDCT trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình như âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; các kỹ năng mềm…nhằm nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, chiến sỹ.

Hình thức, phương pháp GDCT cũng được đổi mới từ phương pháp đọc - viết sang thuyết trình, giảng giải làm rõ những vấn đề trọng tâm và trực tiếp đối thoại với người học kết hợp với thông báo chính trị - thời sự, sinh hoạt chính trị tư tưởng một cách linh hoạt, đa dạng, phong phú gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Việc sử dụng giáo án điện tử, phương pháp trình chiếu trong công tác giảng dạy chính trị đã ngày càng được nhân rộng, phổ biến trong các cơ quan, đơn vị, tạo hứng thú cho người học và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hàng năm, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP TP  Hồ Chí Minh và tập thể, cá nhân các đơn vị đều được các cấp khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Hội nghị cũng đã thảo luận nêu nguyên nhân, tồn tại và rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP  Hồ Chí Minh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức giáo dục chính trị; Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện Đề án với thực hiện Quy chế GDCT và các mặt công tác khác ở đơn vị để nâng cao và phát huy tốt hiệu quả của công tác GDCT. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy và học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Nguyễn Đức Thắng

Bình luận

ZALO