Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/05/2023 11:22 GMT+7

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Biên phòng - Ngày 20/4, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến với 46 điểm cầu Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 23). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Những số liệu thực tiễn, luận cứ khoa học, báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP và các cấp ủy trong toàn lực lượng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 23; góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động về nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; duy trì nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong BĐBP đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Trong 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng mở 677 lớp/20.158 cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23 và các văn bản có liên quan.

Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo Bộ Tham mưu, các Cục hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn 117 công trình, trong đó đã xuất bản 86 công trình; Cục Chính trị BĐBP nghiên cứu thành công 2 đề tài lịch sử cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh và truyền thống của lực lượng, đơn vị.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Để học tập và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin trong 5 năm qua, các nhà trường trong BĐBP đã biên soạn 8 tài liệu, giáo trình vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. BĐBP đã cử 1.122 đồng chí đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị. Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức mở 365 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên cơ sở; 228 lớp bồi dưỡng lý luận nhận thức về Đảng, 288 lớp đảng viên mới, 60 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cơ quan, đơn vị. Đã có 9.298 tin, bài đăng trên Báo Biên phòng; hàng nghìn bài viết đăng trên báo chí Trung ương và các địa phương tuyên truyền về vấn đề này.

Trong 5 năm qua, cấp Bộ Tư lệnh đã tổ chức được 5 cuộc thi, hội thi; cấp cơ sở tổ chức được 352 cuộc thi, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, Hội thi báo cáo viên giỏi, Cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong BĐBP.

Mặt khác, các cấp trong BĐBP đã phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47, chủ động đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ảnh: Cẩm Linh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng sát, phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị.

Đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu các đơn vị tăng cường nghiên cứu, cập nhật nội dung mới theo hướng truyền đạt đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt hiệu quả của các thiết chế văn hóa trong toàn lực lượng…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn lưu ý cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO