Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 31/05/2023 06:19 GMT+7

Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Biên phòng - Ngày 18-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

591d5295471e3ce2e8000b95
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị nêu rõ, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định, đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

591d34617a76dffe52000b00
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Hà Phương

Hội nghị cũng chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” .

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Phương

Bình luận

ZALO