Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 09:46 GMT+7

Siết chặt việc chấp hành kỷ luật, pháp luật trong BĐBP

Biên phòng - Với mục đích nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 47 điểm cầu và phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có nội dung chuyên đề sâu, mở rộng đến 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong BĐBP.

Cán bộ BĐBP Lai Châu kiểm tra việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn với cán bộ tham gia giao thông. Ảnh: Đức Duẩn

Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước trở lại bình thường. BĐBP vẫn tăng cường lực lượng tại các tổ, chốt vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân nhiều; xuất hiện tư tưởng chủ quan sau khi dịch đã được khống chế nên ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, các quy định về đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông của quân nhân ở một số đơn vị chưa nghiêm.

Nguyên nhân của việc mất an toàn giao thông, vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thời gian vừa qua trong BĐBP được xác định là do một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chưa tập trung, quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị chưa thường xuyên, sâu sát, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Một số đơn vị chưa duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp công tác; nắm không chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; buông lỏng quản lý, kiểm tra đối với đơn vị thuộc quyền; quản lý quân nhân chưa chặt chẽ, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ, hoạt động ngoài doanh trại, đặc biệt là không dự kiến được các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp giáo dục, quản lý…

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023 và phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP” nhằm siết chặt việc chấp hành kỷ luật, pháp luật trong BĐBP. Đồng thời, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong BĐBP để lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BĐBP rút kinh nghiệm về hình thức, phương pháp tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, phong trào, cách làm sáng tạo, hiệu quả về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn tại đơn vị.

Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ở cả 3 cấp: Cấp đồn, hải đội, tiểu đoàn và tương đương; cấp cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc và cấp Bộ Tư lệnh. Nội dung đánh giá toàn diện các mặt công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong toàn lực lượng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của BĐBP, mất an toàn do lỗi chủ quan và các vụ việc mới phát sinh, chưa từng có tiền lệ. Đồng thời phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”; tiến hành viết bài thu hoạch nhận thức về vị trí, vai trò của kỷ luật và cam kết thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật của bộ đội là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm “Đoàn viên thanh niên với chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông”. Ảnh: Thế Mạnh

Kết luận hội nghị rút kinh nghiệm cấp Bộ Tư lệnh, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, trước hết là quán triệt thường xuyên, đầy đủ, có chiều sâu các nghị quyết, chỉ thị, văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, chú trọng đến các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP; duy trì thực hiện nghiêm chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo các nguy cơ mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt; chủ động phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh; chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị phát huy vai trò của các tổ chức như: Hội đồng quân nhân, “Tổ ba người”, chiến sĩ bảo vệ...; đề cao “nêu gương” của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong quản lý, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị; thực hiện cấp trên “làm gương - mẫu mực”, nói đi đôi với làm, rèn luyện tác phong “cụ thể - tỉ mỉ - dứt điểm”; phải gần gũi, sâu sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái.

Bên cạnh các biện pháp hành chính quân sự, kết hợp triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân; tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” trong giai đoạn mới, gắn với công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng nội bộ; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, các đơn vị phải tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và mỗi quân nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, mỗi quân nhân trong BĐBP cần xây dựng cho bản thân bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tự giác, trách nhiệm với cơ quan, đơn vị để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và địa bàn an toàn, lành mạnh.

Trần Đức

Bình luận

ZALO