Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 03:45 GMT+7

Sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng về kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ủy BĐBP Cao Bằng. 

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng giúp dân gặt lúa (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: Viết Hà

- Thưa đồng chí, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã có những biện pháp trọng tâm nào để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII?

- Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là nội dung lớn, xuyên suốt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong suốt nhiệm kỳ, do đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định đây là nhiệm vụ then chốt cần phải thực hiện với phương châm “4 xây, 6 chống, 4 chất lượng, 2 nêu cao và 4 tốt”.

Trong đó, 4 xây gồm: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng tác phong làm việc khoa học. 6 chống gồm: Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống thói quen ỷ lại; chống nói nhiều, làm ít; chống nói nhưng không làm. 2 chất lượng gồm: Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. 2 nêu cao gồm: Nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương. 4 tốt gồm: Nhận thức trách nhiệm tốt; nền nếp chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết tốt; kỷ luật tốt. Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, không ngừng củng cố công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã đổi mới, đa dạng hóa cách phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức như: Quán triệt qua các hội nghị, hội thi, qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, các tác phẩm báo chí, các tác phẩm truyền thanh, truyền hình. Đặc biệt, phát huy vai trò, tính tích cực của mạng xã hội, các mạng thông tin đại chúng để tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa nhanh để định hướng từ suy nghĩ đến hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sau 5 năm thực hiện, BĐBP Cao Bằng đã đạt được những kết quả quan trọng như thế nào?

- Từ sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP tỉnh, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đồng bộ, hiệu quả. 100% tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện rõ nét hơn đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chủ động có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa.

Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, cấp ủy các đơn vị đã phân tích, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế trong việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy BĐBP tỉnh nhận thấy có một số biểu hiện cần quan tâm, đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số ít tổ chức đảng chưa được phát huy; một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa; ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống thiếu liên tục; làm việc cầm chừng, có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi cho người khác, mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thấp; ý thức chấp hành kỷ luật có lúc chưa nghiêm.

Những cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị nhưng chưa phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nói không đi đôi với làm, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, không mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tác phong, phong cách làm việc thiếu khoa học, thiếu sâu sát cơ sở, để cán bộ thuộc quyền vi phạm kéo dài... Từ những biểu hiện đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo xử lý kịp thời, kiên quyết và nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, được cán bộ, đảng viên và quần chúng đồng tình.

Kết quả, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, không mơ hồ, mất cảnh giác; tuyệt đối giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng, đồng thuận với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chỉ huy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong công tác, năng động, hiệu quả; nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn bó với nhân dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

- Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào?

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chúng tôi xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục, vì vậy, thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng tiếp tục đưa công tác này đi vào chiều sâu, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với bản thân và trong sinh hoạt tập thể; chấm dứt tâm lý nể nang, ngại va chạm, thiếu mạnh dạn, thiếu nghiêm túc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, quyết tâm không để xảy ra biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Viết Hà (thực hiện)

Bình luận

ZALO