Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 10:42 GMT+7

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ BĐBP Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Biên phòng - Đảng bộ BĐBP Nghệ An là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo song trùng của Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng ủy BĐBP. Đảng bộ BĐBP tỉnh có 33 tổ chức cơ sở đảng (7 chi bộ cơ sở và 26 đảng bộ cơ sở), 106 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với gần 1.500 đảng viên. Ngày 28/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông tri số 13-TT/TU về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ tỉnh Nghệ An, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ BĐBP Nghệ An là một trong những đơn vị làm “điểm” chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trọng tâm là: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 858-KH/ĐU, ngày 29/9/2019 của Đảng ủy BĐBP; Thông tri số 13-TTr/TU, ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An... Đảng ủy đã chủ động ban hành nghị quyết chuyên đề, tiến trình, kế hoạch của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình các bước trong quá trình xây dựng văn kiện, đề án nhân sự; chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định, thông qua đề án các chi, đảng bộ đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, qua đó, chỉ ra những tồn tại trong công tác chuẩn bị đại hội của các chi, đảng bộ để kịp thời khắc phục, điều chỉnh. Ngoài ra, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng tiến trình, kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn. Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lựa chọn 3 đảng bộ cơ sở gồm: Đồn Biên phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và Hải đội 2 để chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm chung trong toàn Đảng bộ.

Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm trưởng các đoàn trực tiếp dự, chỉ đạo và rút kinh nghiệm đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Quán triệt chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và các cấp; các chi, đảng bộ đã chủ động chuẩn bị tốt về văn kiện, nhân sự, triển khai tuyên truyền cổ động chào mừng đại hội với nhiều hình thức phong phú, sinh động, công tác bảo đảm được quan tâm. Đại hội các chi, đảng bộ trong BĐBP tỉnh đã diễn ra đúng tiến trình, kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình đề ra; trong đại hội, nhiều ý kiến phát biểu có chất lượng, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thể hiện tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, khách quan, trung thực, kết quả bầu cử 100% cán bộ chủ trì trúng cử vào cấp ủy, trong đó, nhiều đồng chí có số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Tính đến ngày 23-3-2020, có 33/33 chi, đảng bộ trong BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là bước quan trọng để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Qua công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các chi, đảng bộ trong Đảng bộ BĐBP Nghệ An, Đảng ủy BĐBP tỉnh rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: Cấp ủy các cấp phải coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đại hội đảng của cấp trên và cấp mình. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên, tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội để phát huy trí tuệ tập thể cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của toàn thể cán bộ, đảng viên. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội, triển khai tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị và phòng chống dịch Covid-19.

Hai là: Để việc bầu cử đạt kết quả tốt, các cấp ủy phải làm tốt công tác nhân sự đại hội theo đúng nguyên tắc, quy trình hướng dẫn của trên. Phải chú trọng chỉ đạo công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đảng viên trong quá trình bầu cử. Cần nắm vững nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, cách thức tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt; không để phiếu bầu không hợp lệ, đặc biệt là phiếu trắng; hạn chế thấp nhất phiếu bầu thiếu số lượng. Các cơ quan làm việc của đại hội phải được hướng dẫn, bồi dưỡng tập luyện kỹ về phương pháp tiến hành.

Ba là: Phân công nhiệm vụ cụ thể trong đoàn chủ tịch, điều hành xử lý phải linh hoạt, dứt khoát, tuân thủ quy chế làm việc; bám sát chương trình, thời gian, xử lý chính xác, nhanh nhạy với những vấn đề phát sinh. Kịp thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên để khêu gợi thảo luận, tạo không khí tranh luận sôi nổi trong đại hội, bảo đảm các ý kiến thảo luận có sự cân đối giữa các nhiệm vụ, các mặt công tác. Kết luận thảo luận của đoàn chủ tịch đại hội cần gọn, rõ, khái quát được các ý kiến phát biểu trong đại hội. Những vấn đề có ý kiến khác nhau phải biểu quyết riêng từng vấn đề trước khi kết luận.

Bốn là: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ tổ chức thực hiện. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong đơn vị; chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, sức mạnh tập thể góp phần vào thành công chung của đại hội.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, đảm bảo...) tiến hành tốt công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 31-5 và 1-6-2020.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An

Bình luận

ZALO