Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/03/2023 03:42 GMT+7

Rút kinh nghiệm công tác tham mưu, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV

Biên phòng - Chiều 10-8, Cục Chính trị BĐBP họp rút kinh nghiệm công tác tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Bích Nguyên

Diễn ra từ ngày 5 đến 7-8-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành 4 nội dung theo quy định.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện, Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy BĐBP ban hành các kế hoạch, các quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc đại hội. Trong công tác xây dựng văn kiện đai hội, Cục Chính trị BĐBP đã chủ trì và phối hợp các cơ quan xây dựng các văn kiện đại hội (Báo cáo Chính trị đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy BĐBP, Nghị quyết đại hội) và các tài liệu của đại hội.

Các văn kiện được kết cấu đúng hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nội dung các phần cân đối, có tính khái quát, rõ ràng, mạch lạc, đánh giá nghiêm túc, đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới cơ bản sát thực, phù hợp, có tính khả thi cao.

Cục Chính trị đã tích cực tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy BĐBP chuẩn bị công tác nhân sự nghiêm túc, đúng quy định, quy trình, các khâu, các bước theo quy định của trên; phát huy dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn nhân sự; bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn và có sự tín nhiệm cao.

Cục Chính trị BĐBP cũng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP và trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Bên cạnh đó, Cục Chính trị BĐBP đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trong quá trình đại hội.

Tài liệu đại hội được in ấn, đăng ký, cấp phát quản lý chặt chẽ, thu hồi đúng nguyên tắc bảo mật tài liệu. Các mặt công tác khác đều đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, rút kinh nghiệm một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức đại hội.

Đánh giá kết quả công tác tham mưu tổ chức đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Cục Chính trị BĐBP đã chuẩn bị các văn kiện đại hội đạt chất lượng tốt; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhanh nhạy; khâu tham mưu tổ chức đại hội, trang trí khánh tiết tốt.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cũng chỉ ra những vấn đề cụ thể cần rút kinh nghiệm để tổ chức các nội dung tương tự tốt hơn, đó là tính chủ động, tính trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu và tính nhanh nhạy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO